Avesta kommun

Ökad kunskap i Avesta kommuns grundskolor – ändå tappar kommunen placeringar i SKL:s ranking

Dela

Torsdagen den 6 december släpptes Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) Öppna jämförelser för grundskolan. Avesta kommun tappar åtta placeringar och rankas till plats 277 av 290 kommunala skolkommuner.

Johan Olof-skolan i Avesta
Johan Olof-skolan i Avesta

Avesta kommun tappar placeringar trots att meritvärdet och andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen har ökat sedan 2017.

- Trots att vi tappar i ranking visar våra förbättrade resultat att de långsiktiga satsningar som vi gör på undervisningen börjar ge effekt, säger Avesta kommuns grundskolechef Bengt Albertsson.

Avesta kommun vill öka kunskapsutvecklingen

Ute på skolorna pågår flera satsningar för att öka elevernas kunskapsutveckling.

Matematiksatsningen är lärarna positiva till. De tycker att matematiksatsningen ger ökad kunskap hos eleverna.

Det specialpedagogiska lyftet har bidragit till att ge lärarna strategier för ledarskap, förbättrad samtalsteknik och ökade kunskaper om hur elever blivit mer delaktiga i undervisningen.

Projektet Riktade insatser för nyanländas lärare startades höstterminen 2018. Av de elever som gick ut årskurs 9 år 2018 var 19 % nyanlända.

- Vi ser stora skillnader i de nyanländas skolresultat jämfört med de elever som har gått alla skolår i våra skolor, berättar Mikael Westberg, bildningsstyrelsens ordförande.

- Vi är naturligtvis inte nöjda med skolresultaten. Ett område som vi särskilt kommer att fokusera på är att få upp behörigheten till gymnasiet. Satsningarna på grundskolan fortsätter, fastslår Mikael Westberg.

Det är sista gången Sveriges kommuner rankas i ett sammanvägt resultat. Fortsättningsvis ska SKL istället fokusera på lokal skolutveckling.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Westberg
Bildningsstyrelsens ordförande
0226-64 56 57
mikael.westberg@avesta.se

Björn Hansson
Chef för bildningsförvaltningen
0226-64 52 00
bjorn.hansson@avesta.se

Bengt Albertsson
Grundskolechef
0226-64 51 49
bengt.albertsson@avesta.se

Bilder

Johan Olof-skolan i Avesta
Johan Olof-skolan i Avesta
Ladda ned bild

Om

Avesta kommun
Avesta kommun
Corneliusgatan 16
774 81 Avesta

0226-64 50 00https://www.avesta.se/

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Följ Avesta kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Avesta kommun

Kompetensförsörjning är temat när Avesta kommun arrangerar Avestasamtalen 201812.11.2018 07:52Pressmeddelande

Fredagen den 30 november 2018 arrangerar Avesta kommun konferensen som lyfter den svenska basnäringens betydelse - Avestasamtalen. Varje år diskuterar nyckelpersoner från privat och offentlig sektor teman som är aktuella för basnäringen. I år är temat kompetensförsörjning. Ämnet kommer att behandlas kopplat till framtidsspaning och trender, företagens konkurrens- och attraktionskraft, utbildningssystemet och digitaliseringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum