Försäkringskassan

Ökad kvalitet och kortade väntetider

Dela

Försäkringskassan sammanfattar 2016 med ökad kvalitet och kortade väntetider vid telefonkontakt. Utvecklingen går åt rätt håll men utmaningar kvarstår.

Under 2015 identifierades ett antal utvecklingsområden som rörde kvaliteten i handläggningen och arbetet riktades mot kvalitetsförbättringar.

Kvalitetsarbetet har resulterat i att fler bedömningar görs vid tidsgränserna i sjukförsäkringen och fler återgår i arbete även om omfattningen ännu inte är tillfredsställande. Vidare har kvaliteten i handläggningen av assistansersättningen förbättrats genom bland annat kompetenshöjande insatser. Inom föräldraförmånerna har andelen ärenden som ändras efter omprövning och överklagan minskat.

- Utvecklingen har gått åt rätt håll. Utmaningen för 2017 blir att samtidigt förbättra produktiviteten och kvaliteten i handläggningen, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan. 

Jämfört med 2015 har tillgängligheten ökat och de genomsnittliga väntetiderna minskat, från 25 till 13 minuter. En orsak till minskningen är att fler medarbetare nu är i tjänst under normala kontorstider när de allra flesta samtal kommer in. Det har möjliggjorts genom att kundcenter inte längre har öppet på kvällar och helger. 

- Det är viktigt att tillgängligheten förbättras men det stora utvecklingsarbetet framöver är att leverera så bra tjänster och service att de försäkrades behov av att ringa till oss blir mindre, säger Ann-Marie Begler.

Produktiviteten för myndigheten har försämrats sedan 2015, bland annat inom hand­läggningen av sjukpenning. Det beror dels på åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten i handläggningen, dels på att myndigheten har anställt ett stort antal nya medarbetare för att komma till rätta med den underbemanning som fanns under 2015. Under en upplärningsperiod har de nya handläggarna inte kunnat producera fullt ut. Detta gäller dock inte för assistansersättningen där produktiviteten har ökat och handläggningen blivit mer effektiv.

Årsredovisningen bifogas pressmeddelandet.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Ann-Marie Begler
Ann-Marie Begler
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum