Fastighetsägarna

Ökad omsättning för centrumhandeln i Höganäs

Dela

Under pandemiåret 2020 ökade Höganäs stadskärna sin totala omsättning med 4,9 procent. Den största ökningen står dagligvaruhandeln och kommersiell service för, medan hotell- och restaurangnäringen och modehandeln minskade i omsättning under 2020. Höganäs stadskärna klarade sig bättre än andra jämförbara städer av samma storlek. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln i Höganäs stadskärna ökade under 2020 med 15,6 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent. Omsättningen inom kommersiell service, som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, ökade med cirka 16 procent i stadskärnan. Hotell- och restaurangnäringen och modehandeln i Höganäs stadskärna minskade sin omsättning med cirka 20,6 procent respektive 15,7 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 7,6 procent av sin omsättning.

– Restriktionerna under coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor och det märktes tydligast genom kraftigt minskade besöksflöden. Nu när människorna söker sig tillbaka blir stadskärnan som mötesplats viktig igen. De stadskärnor som lyckas attrahera med en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda utvecklingsmöjligheter. Med draghjälp av fler inbjudande platser mellan husen stärks de redan etablerade verksamheterna, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Det gick bättre för Höganäs stadskärna under 2020 än för andra jämförbara städer. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent, jämfört med Höganäs som ökade med 4,9 procent. Däremot hade Höganäs ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen tappar köpkraft till andra områden.

– Vi är glada att se att vår stadskärna totalt sett har klarat sig så bra under pandemin jämfört med liknande städer. Men vi ser också de branscher där det varit betydligt tuffare, och vi är mycket imponerade av den kämpaglöd och uppfinnaranda som många verksamheter har visat. Vi ser väldigt positivt på den samverkan som varit under året där både kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna bidragit till att skapa besöksanledningar i stadskärnan, och invånarna som i större utsträckning gjort sina inköp på hemmaplan, säger Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare i samverkansorganisationen Handelsplats Höganäs.

– En levande stadskärna är ett skyltfönster för hela kommunen. Den bidrar till nyetableringar och nya arbetstillfällen, ökad inflyttning och lockande besöksnäring. Om stadens aktörer kan erbjuda en mix av mötesplatser och verksamheter stärker det stadskärnans attraktionskraft och gynnar omsättningsutvecklingen. Bredden i utbudet gör också att stadskärnan blir mindre sårbar för struktur- och beteendeförändringar, säger Magnus Hulthe Andersson.


Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum