Ökad omsättning och lönsamhet för 2020 under ett utmanande fjärde kvartal

Dela

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med +0,8 procent till 310,1 (307,6) mkr (+3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (6,2) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (2,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 (4,9) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,88 (0,28) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,0 (17,7) mkr
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 101,2 (63,9) mkr

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med -20,6 procent till 66,7 (84,0) mkr, (-14,5 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (3,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -6,0 (4,4) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (1,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,2 (10,5) mkr


VD's Kommentar

2020, som vi nu lämnat bakom oss, har utan tvekan varit ett av de mest omvälvande åren under min tid som VD för MSAB. Pandemin har definierat helt nya och oprövade spelregler för samhället i stort och rättsväsendet i det något mindre. Så också för oss och vår affär. Men någon ”Lock-down” har inte kunnat införas för kriminalitet och brottslighet. Den pågår oförminskad bortanför pandemilagar och FoHMs rekommendationer. Behoven att utreda brott och lagföra kriminella kvarstår oförändrade eller större. Nödvändigheten att effektivisera polis- och utredningsverksamhet har blivit alltmer tydlig och ofrånkomlig.

Vår flexibilitet, lyhördhet för kundbehov och förmåga till omställning har gjort att vi fortsatt att vidareutveckla och samtidigt vässa vår verksamhet. Vi har under det exceptionella år som gått fortsatt att växa. För 2020 redovisar bolaget sin högsta årsomsättning någonsin. Även resultatet har ökat väsentligt sedan 2019. Det här bevisar vår förmåga till anpassning och att agera utifrån rådande omständigheter på ett sätt som få bolag i vår storlek klarar av.

Jag imponeras av personalens lojalitet och hängivenhet till MSAB. För att lyckas med den omställning vi har genomfört har det krävts initiativ och förmåga på alla nivåer och från alla anställda. Samtidigt har våra produkter utvecklats med oförminskad styrka och tillhör idag branschens absolut främsta. Lösningarna är nu så avancerade att vi valt att paketera de mest unika som en egen tjänst och under strikta sekretessavtal med utvalda kunder. Utbildningar har genomförts och lösningar har levererats. Med tanke på vår internationella verksamhet och egna anställda i sexton länder har processen inte varit enkel men helt nödvändig.

Pandemin har också påverkat våra kunder och deras prioriteringar. Resebegränsningar och förändrade budgetar har lett till färre tillfällen att möta våra kunder öga mot öga. MSAB verkar i en förtroendebransch och det fysiska mötet kan ibland vara avgörande för om ett avtal träffas eller ej. Något som polisens digitaliseringsresa kommer att lösa. Nya affärsmöjligheter finns självklart, men längre ledtider i beslutsprocessen hos vissa kunder i kombination med pandemin, påverkar oss negativt

Vi såg under 2020 en starkt differentierad utveckling regionalt. Europa växer bra. I flera av de största Europeiska länderna växer MSAB med trettio procent och mer. Det är ingen slump utan en konsekvens av den ambitiösa marknads- och säljbearbetning vi fortsätter att genomföra i kombination med marknadsledande lösningar.

Nordamerika är den region där vi minskar försäljningen i förhållande till 2019. Det finns flera olika och till viss del samverkande orsaker till detta. Nordamerika är stort och kräver många och långa resor för att bearbetas på ett effektivt sätt.  Något som inte kunnat genomföras under 2020.

Av flera olika orsaker har vi valt att göra om organisationen i Nordamerika för att på ett bättre sätt kunna tillvarata den potential som finns där. Förutom nytt ledarskap anpassar vi även vårt arbetssätt på ett sätt som gör att vi kommer vinna fler affärer.

Mycket av det MSAB gör är tekniskt komplicerat och produkterna är kraftfulla, kapabla och gynnar en effektiv rättsskipning. Men de möjligheterna kan, om de används på fel sätt, även göra skada. Flera av våra lösningar kräver därför exporttillstånd till vissa länder utanför Europa och Nordamerika. I en värld med allt snabbare förändringar förändras även vår strävan att göra affärer i en del regioner. Under 2020 har vi valt att dra oss ur vissa regioner av humanitära skäl. Två exempel är Kina och Hongkong, där vi inte längre bedriver någon verksamhet. Vi fattar sådana beslut efter moget övervägande.

Micro Systemation har en viktig roll i att stärka rättsväsendet samtidigt som den personliga integriteten beaktas när digitala bevis ska säkras. 

Vi är fullt laddade inför 2021, vi har en global organisation som visar en enastående förmåga, vi har erbjudanden som är starkare än någonsin. Så oavsett hur länge Covid prövar vårt globala samhälle så kommer MSAB gå starkt igenom 2021.

Jag är mycket stolt över det arbete MSAB gör för att bidra till en säkrare värld.

Stockholm i januari 2021

Joel Bollö
Verkställande direktör  


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com


Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Biliabolaget Ecris får utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier4.3.2021 08:50:00 CETPressmeddelande

Ecris är ett företag inom Bilia-familjen och en del av Bilia Reuse, som utvecklar metoder för bilåtervinning. Företaget är en världsledande aktör inom sin nisch när det gäller renovering av produkter till fordonsindustrin och fick utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier med sitt energilager E-CUBE. De närmaste åren förväntas elbilsmarknaden att växa snabbt, vilket gör att antalet kasserade litiumjonbatterier kommer att öka. Om batterierna rekonditioneras och återanvänds har de ofta mer än hälften av sin livslängd kvar, vilket ger en stor miljövinst mot att ersätta dem med nytillverkade batterier. Magnus Ramfelt, VD Ecris AB, kommenterar: ”Energilagret E-CUBE kan styra och använda de flesta biltillverkarnas batterier till ett konkurrenskraftigt pris. Det känns roligt att det arbetet som jag och mina kollegor Ove Sers och Fredrik Stigebrandt startade för fyra år sedan nu bär frukt. Det känns bra att kunna dra sitt strå till stacken i hållbarhetsfrågan”

Hoylu välkomnar Eugene Feldman som VP of Marketing4.3.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Sverige, Stockholm 4 mars, 2021Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag Eugene Feldman börjar som VP of Marketing i företaget från och med idag. Feldman kommer från Salesforce där han senast var Senior Manager för Product Marketing. Under sin karriär har Feldman tjänstgjort i flera ledande roller inom marknadsföring, strategi och analys i SaaS-branschen. Feldman kommer att fokusera på att växa Hoylus SaaS-verksamhet över hela världen. "Under de senaste 4 åren har vi byggt en fantastisk produkt som många Fortune 200-företag och andra organisationer förlitar sig på för att stimulera samarbets- och engagemangspotentialen i sina distribuerade team", säger Stein Revelsby, grundare och VD för Hoylu. "Nu är det dags att skala upp vår framgång och erbjuda vår teknik till alla team som letar efter bättre sätt att samarbeta vilket innebär att vi förstärker våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Feldmans erfarenhet och expertis inom både tidi

HOYLU AB OFFENTLIGGÖR ANTAL ANVÄNDARE OCH ARR FÖR FEBRUARI 20214.3.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 4 mars 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av februari 2021. Antalet totala användare nådde 41 000, en ökning med 11% från 37 000 i slutet av januari 2021.Antalet betalande användare ökade till 7 400, en ökning med 14% från 6 500 i slutet av januari 2021.ARR, inklusive långfristiga servicekontrakt, nådde MSEK 30,2 per utgången av februari 2021, en ökning med 6% från MSEK 28,5 från och med slutet av januari 2021. Rapporten för februari 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidig

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot Prader-Willis syndrom3.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 3 mars 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet som behandling av Prader-Willis syndrom (PWS). Saniona förbereder starten av en Fas 2b-studie med Tesomet på PWS under första halvåret i år. Klassningen som särläkemedel är en särskild status som FDA kan tilldela läkemedel och biologiska produkter som är avsedda för behandlingen av sällsynta sjukdomar med färre än 200 000 drabbade i USA. Antalet patienter med PWS uppskattas vara mellan 11 000 och 34 000 i USA och mellan 17 000 och 50 000 i Europa. Särläkemedelsklassningen ger Saniona rätt till vissa utvecklingsförmåner, däribland skattelättnader, avskaffande av vissa licensansökningsavgifter till FDA och sju års ensamrätt på marknaden i USA efter godkännandet. ”Det finns för närvarande inget botemedel för Prader-Willis syndrom, och heller inga godkänd

Karolinska Developments portföljbolag Forendo Pharma tar FOR-6219 vidare till fas 2-studie baserat på positiva fas 1-resultat3.3.2021 09:04:47 CETPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 3 mars 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Forendo Pharma framgångsrikt har genomfört ett kliniskt fas 1-program för FOR-6219 – en läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av endometrios. Baserat på de positiva resultat som genererats i programmet förbereder Forendo Pharma nu en fas 2-studie som ska genomföras i USA. Det randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 1-programmet för FOR-6219 omfattade 66 friska pre- och postmenopausala kvinnor. I fas 1a-delen av studien dokumenterades en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil för läkemedelskandidaten när den administrerades i enstaka och upprepade doser. Alla primära mål för studien uppnåddes och inga allvarliga biverkningar registrerades. Farmakokinetiken för FOR-6219 var dosproportionell, steady state uppnåddes inom 3 dagar och halveringstiden uppgick till 16–18 timmar vilket ger möjlighet till dosering en gång dagligen. I fas 1b-delen av studie

Hoylu lanserar Digital Collaboration Workspace uppgraderingar för Remote Teams3.3.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Hoylu skapar snabbare bearbetningshastigheter för Connected Workspaces™, lägger till nya funktioner, skräddarsydda lösningar och offlineläge för att maximera distansteamets produktivitet. Sverige, Stockholm 3 mars, 2021 Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag sina uppgraderingar i Connected Workspaces™ online whiteboard-plattform, som levererar blixtsnabba bearbetningshastigheter tillsammans med nya funktioner, anpassning och funktioner för att förbättra agilt arbetsflöde, förfina användarnas bekvämlighet och främja teamsamarbete, kommunikation och produktivitet. Med den här versionen introducerar Hoylu interaktiva programportaler: möjligheten att bädda in fullt fungerande upplevelser från Microsoft Word, PowerPoint, Excel och många andra Office365-tjänster inom arbetsytan. Portalerna kan också spela livevideo från YouTube, visa interaktiva Google Maps och mycket mer. Detta gör det möjligt för användare att hålla allt sitt arbete inom sin

Nexstim Abp lämnar uppmuntrande resultat från den första pilotstudien i svår depression vid Kuopio universitetssjukhus3.3.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 3 mars 2021 kl. 9.00 (EET) Nexstim Abp lämnar uppmuntrande resultat från den första pilotstudien i svår depression vid Kuopio universitetssjukhus Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) lämnar en översikt över resultaten av pilotstudie kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstims NBT®-system på Kuopio universitetssjukhus. Nexstim meddelar att samtliga tio patienter som behandlats med det kortare iTBS-protokollet har avslutat femdagarsbehandlingen och sju patienter har avslutat minst fem veckor av den planerade 12-veckorsuppföljningen. De tio patienterna behandlades med kortare behandlingstillfällen för att säkerställa patientsäkerheten i det kortare protokollet. Ingen har avbrutit pilotstudien, och inga allvarliga skadehändelser har inträffat. Hos samtliga tio patienter lindrades symptomen enligt läkarens bedömning på Hamiltonskalan (Hamilton Depression Ratin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum