Jernkontoret

Ökad stålproduktion i maj

Dela

Under maj månad producerades 412 tusen ton råstål i Sverige. Det är 11,4 procent mer än i maj 2020.

Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.
Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.

I Sverige har det hittills under året producerats 2 099 tusen ton råstål. Det är 3,7 procent mer än motsvarande period 2020. Under maj månad producerades det totalt 412 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 11,4 procent jämfört med maj 2020.

– Den svenska produktionstakten är tillbaka fullt ut på nivån från före krisen. Det syns tydligt när vi tittar på våra aggregerade siffror med 427 kton per månad för perioden januari–maj under åren 2016–2019 jämfört med 420 kton per månad under motsvarande period 2021, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Nästan allt stål som används i Sverige är importerat samtidigt som nästan allt svenskt stål går på export.

– Att priset på stål just nu är högt i stora delar av världen beror på industrins och särskilt bilindustrins snabba och kraftiga återhämtning efter den nedstängning som skedde i samband med coronapandemin. För att möta denna efterfrågan har flera stålproducenter i Sverige snabbt ökat sin produktion under slutet av förra året och nu under våren, säger Mathias Ternell.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.
Emballerade rullar med tunnplåt (coils) i väntan på vidare transport till kunder över hela världen. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Annika Roos tar över som vd på Jernkontoret2.7.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2022 tar Annika Roos över som vd på Jernkontoret. Annika är idag chef för Powder-verksamheten inom Sandvik. Hon är väl förankrad i stålbranschen och har siktet inställt på hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Annika Roos tar över en expertorganisation som arbetar i nära samverkan med både järn- och stålföretagen och viktiga intressenter inom akademi, politik och myndigheter.

Ett av världens största forskningsprogram för stål har lanserats21.6.2021 09:27:10 CEST | Pressmeddelande

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for Clean Steel, ett forskningsprogram som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Svensk stålforskning ligger långt fram och har goda möjligheter att ta del av programmet. Nu väntar fokuserat arbete för att ta del av cirka 100 miljoner euro per år i forskningsmedel.

Jernkontoret tar upp kampen för ett reviderat IED som främjar omställning16.6.2021 10:04:04 CEST | Pressmeddelande

Mellan åren 2020 och 2023 revideras EU:s Industriutsläppsdirektiv, IED. Direktivet syftar till att minska industrins påverkan på människa och miljö och den pågående revideringen ska göra IED kompatibelt med övrig politik på angränsande områden. Framtagna förslag inom revideringen riskerar dock att hindra den viktiga och nödvändiga omställningen till en hållbar industri. I en ny fallstudie visar Jernkontoret på vilka konsekvenser förändringsförslagen kan få för svensk järn- och stålindustri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum