Akademiska sjukhuset

Ökad tillgänglighet och mer jämlik vård – målet med omorganisering av BUP

Dela
Ökad tillgänglighet och mer jämlik vård är de övergripande målen med BUP:s nya organisation som träder i kraft 6 februari. Förändringen innebär att alla remisser och nybesök koncentreras till en mottagning – BUP Start – inom Akademiska sjukhuset där patienter även kan få sin första behandling inom specialistpsykiatrin.
Från och med 6 februari får BUP en ny organisation som bland annat innebär att en länsövergripande mottagning - BUP Start - får ansvar för bedömning, diagnostisering och insats. Foto: Johan Alp (genrebild)
Från och med 6 februari får BUP en ny organisation som bland annat innebär att en länsövergripande mottagning - BUP Start - får ansvar för bedömning, diagnostisering och insats. Foto: Johan Alp (genrebild)

– Vi har haft ett högt inflöde av nya patienter till Barn- och ungdomspsykiatrin de senaste åren, cirka 10 procent fler patienter per år, med långa väntetider som följd. För att möta efterfrågan och erbjuda en mer jämlik vård måste vi hitta nya arbetssätt och stärka samordningen. Målet med den nya organisationen är att öka tillgängligheten, tidigt hitta samsjuklighet och kunna erbjuda en likvärdig och mer jämlik vård, säger Anneli Blom, biträdande verksamhetschef inom psykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Anneli Blom understryker att förändringen inte innebär någon minskning av personal eller neddragning av BUP:s verksamhet, att motivet inte är besparingar.

– Att se över arbetssätten för att öka tillgängligheten, ge en mer jämlik vård och öka patientens och de anhörigas delaktighet är positivt och går i linje med de politiska beslut vi tagit, säger Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande (L).

I den nya organisationen samlas kompetensen i en länsövergripande mottagning inom Akademiska sjukhuset, BUP Start, med ansvar för bedömning, diagnostisering och insats. Mottagningen, som öppnar 6 februari, kommer att hantera alla remisser och nybesök via en fastställd process där bedömning och diagnostisering ingår. Härmed förbättras även möjligheten att bedriva forskning och följa upp patienterna.

Nybesök och utredningar har sett olika ut i omfattning och innehåll på olika enheter. Dessa har ansvarat för sina egna remisser och prioriteringar. Genom en gemensam ingång ökas förutsättningarna för en likvärdig vård.

Nytt är också att patienter och vårdnadshavare involveras tidigare i vården. Redan i samband med besök till specialistpsykiatrin får de besvara en webbaserad enkät om bland annat psykiatriska symtom och funktion. Detta för att tidigt kunna hitta samsjuklighet och snabbare sätta in rätt insatser. 
 

Ökad samverkan för mer likvärdig vård 
 
Nya mottagningar har skapats: BUP Start och öppenvårdsmottagningar i Uppsala och Enköping som blir behandlingsmottagningar med allmänpsykiatrisk inriktning. Akutmottagningen, slutenvårdsavdelningen och ätstörningsenheten blir kvar på Akademiska sjukhuset.

De mindre enheterna som arbetar med förstärkt öppenvård samlas i en enhet. Den förstärkta öppenvården kommer också att utökas med ett mobilt team som kan arbeta intensivt och hemma hos patienter som har ett större vårdbehov.

– Med förändringen förbättras möjligheterna att kunna ge patienterna rätt vård i rätt tid på lika villkor. Det blir lättare att tidigt hitta och hantera samsjuklighet samt att erbjuda rätt insatser. Vår bedömning är att diagnostiken kommer att bli snabbare och säkrare. Förhoppningen är också att nya BUP ska bli en attraktiv arbetsplats med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, avrundar Anneli Blom.  
 

För mer information/intervju: 
 
Anneli Blom, biträdande verksamhetschef psykiatri/ sektionen för barn- och ungdomspsykiatri Akademiska sjukhuset; 
018-617 48 16
anneli.blom@akademiska.se 
 
Roland Säll, verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset; 
018-611 22 38
roland.sall@akademiska.se 

FAKTA: BUP:s nya organisation

  • Träder i kraft 6 februari 2023 och innebär att alla remisser och nybesök koncentreras till en mottagning inom Akademiska sjukhuset - BUP Start - med ansvar för bedömning, diagnostisering. Här erbjuds patienterna första besök, utredning och den första, så kallade basbehandlingen.
  • Öppenvård bedrivs genom behandlingsmottagningar i Uppsala och Enköping som får en allmänpsykiatrisk inriktning. De mindre enheterna som bedriver förstärkt öppenvård samlas till en enhet. Förstärkt öppenvård omfattar de patienter som har behov av mer intensiva och flexibla insatser.
  • Den tidigare indelningen i tio enheter avvecklas. Akutmottagningen, ätstörningsenheten och slutenvårdsavdelningen blir kvar på Akademiska. 
  • Könsidentitetsmottagningen (KIM) för barn och vuxna har sedan årsskiftet slagits samman till en enhet inom vuxenpsykiatrin (affektiva sektionen).  

Nyckelord

Bilder

Från och med 6 februari får BUP en ny organisation som bland annat innebär att en länsövergripande mottagning - BUP Start - får ansvar för bedömning, diagnostisering och insats. Foto: Johan Alp (genrebild)
Från och med 6 februari får BUP en ny organisation som bland annat innebär att en länsövergripande mottagning - BUP Start - får ansvar för bedömning, diagnostisering och insats. Foto: Johan Alp (genrebild)
Ladda ned bild
Anneli Blom, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Anneli Blom, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nu har 100 patienter opererats i den hypermoderna operationssalen med rörlig MR-kamera på Akademiska22.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sedan MR-hybriden togs i drift på Akademiska sjukhuset i november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera. Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd.

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder13.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum