Trafikverket

Ökad trafiksäkerhet med ny sträckning för väg 56 mellan Hedesunda och Valbo/Gävle

Dela

Trafikverket har nu valt sträckning för första delen av ny väg mellan Hedesunda och Valbo/Gävle. Den nybyggda väg 56 fram till Skogmurvägen ger god trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och är ett miljömässigt bra val.

Den nya vägen kommer vara en 14 meter bred mötesfri landsväg med växelvis 2+1 körfält och högsta tillåtna hastighet 100 km/h. Planerad byggperiod för hela sträckan är år 2024 - 2029 enligt förslag till nationell infrastrukturplan

-Vägen är en viktig transportväg för farligt gods. När det här står klart kan många transporter till södra och norra Sverige ske längs väg 56 i stället för längs E4 genom Stockholmsregionen. Genom att flytta trafik från befintlig väg 56 och E16 minskar vi mängden farligt gods som transporteras längs Valboåsen grundvattentäkt säger Ragnhild Brändeskär, projektledare, Trafikverket.

Från Skogmursvägen fram till E4 finns två alternativ som behöver utredas vidare. Ett alternativ är att vägen dras via väg 509 till trafikplats Gävle Södra. Ett annat är att vika av mot E4 och ansluta till en ny trafikplats och en ny sträckning av väg 76. Innan beslut kan tas behöver utredningen om en eventuell ny dragning av väg 76 vara klar.

 

Fakta:
Trafikverket har beslutat att vägen ska ligga inom den 500 meter breda korridor som kallas 7.1. Det betyder att den exakta väglinjen finns inom det området och justeras under planeringen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för till exempel boende och miljöeffekter.

Mer information finns på projektsidan: www.trafikverket.se/hedesunda-valbo

Kontakt:
Ragnhild Brändeskär, projektledare, Trafikverket

Trafikverkets pressjour: 0771-311 500

Bilagor:
Karta över valda korridorer

Nyckelord

Kontakter

Lägg till kontaktperson
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum