Umeå kommun

Ökade medel för insatser i grundskolan orsakat av pandemin

Dela

För- och grundskolenämnden har tilldelats 8 376 874 kr i statliga medel, så kallade ”skolmiljarden”. Pengarna ska användas under 2021 för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Nämnden har nu beslutat om insatser och fördelning av dessa medel till både kommunala och fristående enheter.

– Många elever har under pandemin påverkats både kunskapsmässigt och socialt. De här medlen ger skolorna stöd att utifrån deras identifierade behov genomföra insatser för elevernas lärande och måluppfyllelse, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Behoven av insatser skiljer sig åt mellan skolor

Rektor på respektive skolenhet kartlägger, planerar och genomför insatser för såväl enskilda elever som grupper av elever på sin skola.

Kommunala och fristående låg- och mellanstadieskolor får i snitt 426 kronor/elev. För kommunala skolor fördelas medel så att en skola som har en hög andel elever med en frånvaro över 20 procent får ett högre belopp.

Då frånvaron bland elever varit högre på högstadieskolor, och fjärr- och distansundervisning genomförts i högre utsträckning, får kommunala och fristående högstadieskolor ett högre stöd med 800 kronor/elev.

Bidrag beräknas på samma grunder för kommunala och fristående skolhuvudmän och utifrån elevantal den 1 mars 2021. Genomförda insatser inom kommunala och fristående skolenheter ska redovisas till för- och grundskolenämnden i januari 2022.

Kontakt efter sammanträdets slut ca 15.00
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum