Gröna arbetsgivare

Ökande ansökningssiffror för lantbruk, skog och djurvård till naturbruksprogrammet

Dela

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksskolornas förening och som Gröna arbetsgivare är med och finansierar står det klart att naturbruksprogrammet har det högsta söktrycket sedan 2009. Det gäller både det totala antalet ansökningar och andelen av sökande elever. Det är även sannolikt att tro att fler elever kommer börja på skog- och lantbruksinriktningen till hösten än vad det gjort sedan 1999.

Foto: Fredrik Persson
Foto: Fredrik Persson

Ser man på de totala siffrorna för naturbruksprogrammet når man de högsta siffrorna på många år och en av toppnoteringarna sedan mätningarna startade. Den historiska statistiken jämför bara med statistik från skolor som är medlemmar i Naturbruksgymnasiernas förening, då det är så statistiken fördes historiskt.

Endast sex år sedan 1999 har haft fler förstahandssökande till naturbruksprogrammet. Efter toppnoteringen 2006 med 4525 förstahandssökande inleddes en negativ trend med nedåtgående siffror under 8 års tid. 2014 var siffran nere i 2401. Nedgången inleddes i samband med att de yrkesförberedande programmen gjordes om till yrkesprogram, gymnasiereformen GY11.

Sedan dess har det vänt. Varje år sedan 2016 har både det totala antalet förstahandssökande och andelen av årskullen ökat. Totalt 3822 elever har till hösten 2021 sökt naturbruksprogrammet i första hand, jämfört med 3541 förra året. Det är också den enskilt högsta siffran sedan 2009 då antalet var 3980. Så sent som 2016 var den siffran endast 2402 stycken.

– Det här kommer inte som någon stor överraskning för oss då vi har sett att det har ökat varje år sedan den låga noteringen 2016, men att det skulle vara riktigt såhär bra hade vi nog inte räknat med för ett par år sedan. Det känns riktigt bra att vi nu äntligen är uppe på de nivåer vi hade 2009 och ökningen har varit kraftig på slutet. Det arbete som görs i hela branschen har givit resultat, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Hög sannolikhet för större kullar inom skog och lantbruk

Från höstterminen 2021 förändras programmet och har sex inriktningar, istället för tidigare fyra, varpå det är svårt att jämföra siffrorna rakt av. Däremot är förstahandsansökningssiffrorna så pass höga för lantbruk och skog jämfört med hur många som började dessa inriktningar hösten 2020 att vi kan säga att det är mer väldigt troligt att antalet elever som kommer att börja naturbruksprogrammet på dessa inriktningar i höst kommer vara det högsta antalet sedan man började mäta 1999.

Andelen förstahandssökande och hur många som sedan defacto börjar ett program är inte samma sak, men det är så pass höga siffror på förstahandssökande till lantbruk och skog att bedömningen är att det kommer att bli en ny toppnotering av elever i höst. Totalt sökte 690 till lantbruksinriktningen i första hand och 453 till skogsinriktningen när man även räknat in de skolor som i dagsläget inte är medlemmar av Naturbruksgymnasiernas förening.

– Att locka unga till de gröna näringarna har varit ett viktigt fokus under många år. Genom kampanjen Jobba Grönt har de gröna näringarna lyckats synliggöra de arbeten och utbildningar som finns. Den här statistiken visar att branschernas arbete inte bara synliggörs utan även lyckas få unga att ta steget in i de olika gröna näringarna, säger Kristine Wiklund.

Förstahandssökande till djurvård visar också på ett ökat intresse. Totalt handlar det om 1705 förstahandssökande. Det programmet utgör en rekryteringsgrund för olika delar av Gröna arbetsgivares branscher men även andra branscher.

– Hur vi än vrider och vänder på det är de totala siffrorna positiva. Den utbildning som ligger inom ramen för våra medlemsföretags verksamheter som inte har sett samma lyft är trädgårdsinriktningen. Det finns flera förklaringar till detta. En är att många utbildar sig inom trädgård senare i livet, men vi skulle så klart vilja se samma positiva trend även där bland niondeklassarna, säger Kristine Wiklund.

Här hittar du mer information om naturbruksprogrammet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fredrik Persson
Foto: Fredrik Persson
Ladda ned bild

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med närmare 30 000 anställda inom inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf.

Som arbetsgivarorganisation förhandlar vi fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Vi är en given partner för våra medlemsföretag i personal- och arbetsgivarfrågor. Vi biträder även medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar hela vägen till domstol. Våra förhandlare är experter på arbetsrätten, känner motparterna och kan branschen.

För mer information om oss, besök vår webbplats.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Gröna arbetsgivare starkt kritiska till regeringens arbetsmarknadsprövning28.4.2022 13:33:00 CEST | Pressmeddelande

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman har meddelat att regeringen ska utreda ett återinförande av arbetsmarknadsprövning vid anställning av arbetskraftsinvandrare. Gröna arbetsgivare ser detta protektionistiska tänk som djupt olyckligt eftersom en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning riskerar slår mot yrken med lägre utbildningskrav, i branscher som har svårt att rekrytera svensk arbetskraft.

Fler nya djurägare under pandemin ökar belastningen på djursjukvården12.4.2022 14:05:17 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin sköt djurägandet i höjden. För andra året i rad ökade antalet nyregistrerade hundar i Jordbruksverkets register. Vi har inte haft så många nyregistrerade hundar i Sverige på 50 år. Det skapar nya påfrestningar på en redan kraftigt ansträngd bransch. Effekterna kommer att märkas under många år. Bland Svensk Djursjukvårds medlemsföretag upplever nära hälften ökat tryck, samtidigt som de anser att fler utbildningsplatser fortsatt är branschens viktigaste fråga, vilket framgår av den senaste branschrapporten.

En femtedel av anställda i djursjukvården utsatta för hot av djurägare det senaste året26.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

19 procent av de som jobbar inom djursjukvården har det senaste året utsatts för våld eller hot om våld från djurägare vid minst ett tillfälle. De här siffrorna baseras på en undersökning som Svensk Djursjukvård gjort bland de anställda på sina medlemsföretag. Som jämförelse anger 10,5 procent av svenska arbetsmarknaden som helhet upplevelser av hot om våld*1.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum