Skogssällskapet

Ökande pristrend på virke i Uppland

Dela

Priserna på skogsfastigheter i Uppland ökar stadigt. Men de matchas av ökande virkespriser, vilket gör att investeringsläget för den som vill köpa skog är bra, anser Skogssällskapets fastighetsexpert Anders Ekholm.

Svensk skogsindustri går på högvarv. Massa- och pappersindustrin har en stark efterfrågan på sina produkter och likaså sågverken, med en långvarig prisökning på trävaror som tidsmässigt är av rekordkaraktär. Små virkeslager driver också upp priserna. Allt detta gör att virkesmarknaden är mycket stark just nu.

– Virkespriserna har de senaste åren haft en svag utveckling i Uppland, men nu ökar de rejält, säger Anders Ekholm, fastighetskonsult på Skogssällskapet i Uppsala.

De höga virkespriserna matchas av att priserna på skogsmark fortsätter att stiga i hela landet. Men eftersom virkespriserna nu stiger mer än fastighetspriserna i Uppland blir det mer gynnsamt att investera i skog. Det låga ränteläget är ytterligare ett skäl till att skogsmark är en bra investering.

– På skogsmark med en bra tillväxt i Uppland kan skogen växa med över 5 % per år, men det varierar såklart mycket beroende på vilken ålder det är på skogen. Det är att jämföra med bankräntorna som i de flesta fall är betydligt lägre, säger Anders Ekholm.

Anders Ekholm tipsar om att satsa på yngre och medelålders skog i köpet.

– Där har du oftast en bra värdetillväxt på fastigheten, och du som skogsägare har goda möjligheter att forma skogen efter dina mål. Kommande gallringar kan dessutom – om de görs bra – ge ett ordentligt bidrag till den totala ekonomin, säger Anders Ekholm.

Det låga ränteläget kombinerat med ett litet utbud av skogsfastigheter bidrar till att driva upp priserna, samtidigt som den inbromsande bostadsmarknaden kan hålla nere priserna något – framförallt när det gäller mindre bostadsdominerade lantbruksfastigheter. Stockholmsområdet har påverkats mest av dalande bostadspriser, vilket kan spilla över på skogsfastighetsmarknaden i Uppland.

Även om bostadsmarknaden är en helt annan marknad än skogsfastighetsmarknaden så kan läget på bostadsmarknaden påverka på ett psykologiskt plan.

Fyra faktorer som påverkar skogsmarkspriserna:

  1. Virkesmarknaden. Stigande virkespriser ökar fastigheternas avkastningsvärde.
  2. Ränteläget. Lågt ränteläge gör skogsmark till en lönsam investering.
  3. Utbudet. Litet utbud driver upp priserna.
  4. Bostadsmarknaden. Påverkar framförallt mindre, bostadsdominerade lantbruksfastigheter, men kan påverka på ett psykologiskt plan även på andra håll.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Anders Ekholm, fastighetskonsult i Uppsala med omnejd.
Anders Ekholm, fastighetskonsult i Uppsala med omnejd.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14Nyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum