Umeå kommun

Ökar likvärdigheten i förskolornas jämställdhetsarbete

Dela

Rektorer i förskolan och strateger med stor erfarenhet av jämställdhetsarbete har arbetat fram en modell för att främja ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. I det ingår verktyg för att pedagoger, arbetslag och rektorer ska kunna värdera sitt jämställdhetsarbete och förbättra sina arbetssätt. Syftet är att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i kommunens förskolor.

Jämställdhetsarbete ingår i förskolans läroplansuppdrag och är på många kommunala förskolor naturlig och medveten del i det dagliga arbetet. Det kan exempelvis handla om hur fysiska miljöerna utformas, materialval, barns inflytande och utrymme och att bredda barnens förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

För- och grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att hitta sätt att öka likvärdigheten och öka kvaliteten i förskolan inom området jämställdhetsarbete. Arbetet kommer att leda till att förskolor i höst erbjuds en gemensam kunskapsbas med bland annat stöd- och inspirationsmaterial, föreläsningar och studiebesök på Hedlunda förskola.

— Barn ska ges möjlighet att mötas, leka och lära tillsammans på lika villkor oberoende av könstillhörighet. Jag är därför väldigt glad över det stöd- och inspirationsmaterial som tagits fram för att utveckla jämställdhetsarbetet på våra kommunala förskolor, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

— Jämställdhetsarbete är en ständig pågående process, det tar tid och pedagoger vittnar om svårigheterna av att se effekter hos barnen. Det här ska bidra till ett lärande och en samsyn genom att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet som våra enheter bedriver. Stöd- och inspirationsmaterialet ska vara lättillgängligt och levande i vardagen, säger Lena Sundh, biträdande utbildningsdirektör med ansvar för förskola.

Mer information:

Lena Sundh
biträdande utbildningsdirektör
Utbildningsförvaltningen
Umeå kommun
070-341 67 26
lena.sundh@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi vill veta vad umeborna tycker om sina stadsdelar!9.10.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Onsdag 9 oktober startar Umeå kommun en serie stadsdelsdialoger med Umeåborna. Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

Idéer för landsbygdens utveckling blir verklighet7.10.2019 13:30:46 CESTPressmeddelande

Sedan 2018 har Umeå kommun tillsammans med Bygderådet i Umeå bjudit in till lokala utvecklingsträffar runt om Umeås landsbygd. Syftet har varit att skapa engagemang i byarna och erbjuda möjlighet att diskutera lokala idéer och utvecklingsprojekt. Totalt har 14 informationsträffar hållits dit 88 olika byar har varit inbjudna. Resultatet från träffarna är 203 olika idéer och förslag. Nu inleds nästa fas i landsbygdsutvecklingen när idéerna från träffarna ska förverkligas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum