Umeå Kommun

Ökat fokus på kvaliteten nattetid på vård- och omsorgsboenden

Dela

Äldrenämnden stärker kvaliteten nattetid på samtliga vård- och omsorgboenden. Det ska ske en lika noggrann planering för nattens insatser som för dagens och ledningen ska veta hur arbetet bedrivs nattetid.

- Den enskildes behov ska vara styrande och personal ska finnas tillgänglig dygnet runt, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Behoven av insatser ska säkras genom tydligare arbetsflöden. Fokus ligger också på att samtliga medarbetare ska arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt, med det menas att vården och omsorgen ska ges på det sätt som den äldre önskar.

Umeå kommuns äldreomsorg lyfts nationellt som ett gott exempel

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre. SKL:s rekommendation ligger helt i linje med det utvecklingsarbete som pågår inom vård – och omsorgsboende i Umeå kommun.

- Vårt pågående arbete enligt På väg-modellen och det personcentrerade arbetssättet nämns på SKL:s hemsida som goda exempel på ett kvalitativt utvecklings- och förbättringsarbete inom vård – och omsorgsboende kopplat till rekommendationen. Det känns väldigt positivt, säger Malin Sundbom, verksamhetschef vård- och omsorgsboende.

 

Mer information

Janet Ågren (S) 
ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) 
vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-259 55 95 
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 
2:e vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
073-073 92 90 
maria.winroth@umea.se

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende
äldreomsorg
Umeå kommun
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Om

Umeå Kommun
Umeå Kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/umeakommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå Kommun

Inbjudan till pressvisning Umeå konsthall22.10.2018 00:00Pressmeddelande

GRETHE -EN VAPENMOTTAGNING Anna Kristensen Pressvisning: Torsdag 25 oktober, klockan 10:00 Utställningsperiod: 27 oktober 2018 – 13 januari 2019 Umeå konsthall, Väven. Konstnären Anna Kristensen har under fem års tid undersökt sin egen släkthistoria. Genom ett omfattande dokumentärt arbete om sin pappa och hans deltagande i den danska motståndsrörelsen, vill hon synliggöra en mörklagd del av andra världskrigets historia. –Jag vill att mitt arbete ska väcka frågor och inspirera till motstånd mot de krafter som hotar medmänsklighet, jämlikhet, frihet och demokrati, säger Anna Kristensen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum