Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Ökat globalt samarbete kan göra svensk klimatpolitik mer kostnadseffektiv

Dela

Ökat globalt samarbete är viktigt för att svensk klimatpolitik ska bli mer kostnadseffektiv. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Tillväxtanalys. I rapporten betonas också att skogen har en betydelsefull roll och behöver hanteras på ett bättre sätt för att nå våra klimatmål.

Rapporten beskriver klimatpolitikens utformning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ger förslag på hur den kan bli mer effektiv.

– Rapporten är ett viktigt underlag till vårt arbete med att ta fram förslag på åtgärder som kan leda till att klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. När politiken i slutändan utformas behöver dock hänsyn tas till andra faktorer såsom legitimitet, genomförbarhet och andra samhällsmål. Detta kommer att återspeglas i vår redovisning av uppdraget som lämnas till regeringen den 15 september, säger Thomas Pettersson Westerberg, avdelningschef Tillväxtanalys.


Rapporten är skriven av Runar Brännlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet, Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi och Tommy Lundgren, professor i nationalekonomi, båda vid Sveriges Lantbruksuniversitet, på uppdrag av Tillväxtanalys. Rapporten är en delstudie och ska fungera som ett underlag i myndighetens arbete med att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.


I rapporten ger författarna ett antal rekommendationer.Bland annat menar man att den svenska klimatpolitiken bör fokusera mer på samarbete med andra länder eftersom klimatfrågan är global.

– En risk med att driva en egen klimatpolitik är att utsläpp flyttar till andra länder, så kallat koldioxidläckage, därför är det internationella samarbetet viktigt, säger Runar Brännlund.

Författarna lyfter också fram att svensk klimatpolitik bör harmonisera bättre med EU:s klimatmål än den gör idag, och att skogen bör inkluderas mer explicit i klimatpolitiken och hanteras som andra utsläppskällor.

 
Rapporten finns att ladda ner på www.tillvaxtanalys.se

Kontakter

Bilder

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum