Akademiska sjukhuset

Ökat tryck på biobankning under coronapandemin

Dela

För att öka förståelsen av det nya viruset som orsakar covid-19 har många kliniska studier startats i Sverige och globalt. På Akademiska sjukhuset pågår 13 studier med anledning av coronapandemin. Tusentals prover har samlats in och lagras på Uppsala biobank; prover som både används för forskning och i vård och behandling av patienter.

Foto: Staffan Claesson
Foto: Staffan Claesson

– Tack vare vår sjukvårdsintegrerade biobankning kan avdelningar beställa prov och få dem sparade på ett enkelt sätt som avlastar i detta pressade läge. Många covid-19-prover som samlats in hittills i år har börjat användas i studier relaterade till cancer. Ett annat konkret exempel är prov som använts för en patient som uppvisat märkliga symptom där man lyckades förstå att det rörde sig om covid-19, säger Anna Beskow, verksamhetsansvarig för Uppsala biobank.

Under våren och försommaren har antalet inkommande prover ökat. Från att tidigare ha fått in ett snitt på cirka 600 prover per vecka fick Uppsala biobank in 800 prover per vecka i snitt under juni. Detta trots att det är sommarperiod, vilket i vanliga fall innebär ett minskat antal prover.

De prov som tas på Akademiska och andra sjukhus används för att undersöka om den enskilda patienten har covid-19, eller om de har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2. Förutom den direkta diagnostiken är prov tillsammans med data också en förutsättning för att utvärdera och förbättra diagnostik, behandlingar, vägleda rekommendationer och för att öka förståelsen kring hur sjukdomen framgent ska kunna hanteras och helst förhindras. Vidare behövs prov för att få kunskap om eventuella följdsjukdomar och hur de ska detekteras och behandlas.

Enligt Anna Beskow är patienter generellt sett väldigt positiva till att lämna prov för forskning. En svårighet under pandemin menar hon har varit att inhämta samtycken från svårt sjuka patienter, likaså att skriftliga samtycken har behövt hanteras som smittsamt material.

– Vårdens personal gör ett enormt jobb för att klara patientens vård och behandling. Det finns en stor vilja att bidra till forskningen, framhåller Anna Beskow.

Hon äräven ordförande för en arbetsgrupp inom Biobank Sverige som samordnar covid-19 biobankning nationellt. I gruppen ingår representanter från biobanksverksamheter i samtliga samverkansregioner samt forskarkompetens.

– Vi ser en ökning av önskemålen från sjukvården att kunna bevara prov, både för den enskilda individens vård och behandling och för att möjliggöra metodutveckling och forskning om bland annat diagnostisering, behandling, vaccin och följdsjukdomar. Eftersom kapaciteten att ta, hantera och biobanka prov är påverkad av pandemin är det särskilt viktigt att undersöka hur biobankning kan ske integrerat, berättar Anna Beskow.

– Syftet med arbetet är att ta fram rekommendationer som bygger på användande av befintliga infrastrukturer, såsom sjukvårdsintegrerad biobankning, och att bygga vidare på de standarder som redan används så att insamlade prov blir jämförbara. Detta för att underlätta så att fler regioner, inte enbart universitetsregioner, kan delta i insamlingen för att säkerställa den geografiska bredden samt att få en variation på olika typ av prov som behövs för olika frågeställningar, avrundar hon.

För mer information/intervju, kontakta:

Anna Beskow, sektionschef Uppsala biobank
Tel: 018-611 3932
E-post: anna.beskow@uppsalabiobank.uu.se

Nyckelord

Bilder

Foto: Staffan Claesson
Foto: Staffan Claesson
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Lovande Alzheimerbehandling prövas i studie på Akademiska18.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Ännu finns inget botemedel eller behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, endast symtomlindrande läkemedel. Som ett av fyra svenska universitetssjukhus medverkar Akademiska i den globala CLARITY-studien, där man utvärderar om en monoklonal antikropp, BAN2401, kan bromsa symptom och förändringar i hjärnan, vilket lyfts fram med anledning av internationella alzheimerdagen 21 september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum