Försäkringskassan

Olika sjukskrivningslängder för samma diagnos

Dela

Det finns skillnader i sjukskrivningsmönster gällande sjukfallslängd och deltidssjukskrivning mellan regioner, kommuner och vårdenheter även efter att hänsyn har tagits till sjukskrivnas individuella förutsättningar. Det visar den första delrapporten i Försäkringskassans uppdrag att kartlägga sjukskrivningsmönster.

Resultaten i rapporten visar att det finns skillnader mellan län och mellan kommuner inom samma län. Stora skillnader finns också inom den allra vanligaste sjukskrivningsdiagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress där de nationella riktlinjerna är mindre tydliga gällande vård och behandling. Vidare visar rapporten att det finns skillnader i hur man sjukskriver mellan olika vårdenheter i olika delar av landet. Att det skiljer sig mellan regioner är en stark indikator på att man sjukskriver på olika sätt oberoende av diagnos.

- Med stöd i rapporten kan jag konstatera att det finns ett utrymme att öka likformigheten i sjukskrivningspraxis i landet. En mer likformig sjukskrivningsprocess ökar förutsägbarheten för försäkrade och arbetsgivare vilket ger bättre förutsättningar för återgång i arbete, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

I rapporten fastställs också att det finns en stor spridning i vilka underdiagnoser som används för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress.

- Valet av underdiagnos har stor betydelse för hur långt ett sjukfall blir. Förenklad diagnossättning har också tidigare använts i hög utsträckning vilket gett en otydlighet i behoven av olika sjukskrivningslängder, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Denna rapport är den första i ordningen i ett regeringsuppdrag. I kommande rapporter kommer analysen följas upp med att undersöka hur vården arbetar med sjukskrivningsfrågan, föreslå hur transparenta uppföljningar av sjukskrivningsmönster kan göras och närmare kartlägga studier rörande sjukskrivningstider för specifika diagnoser i olika länder. Nästa del i uppdraget kommer att redovisas i september 2017.

Rapporten bifogas pressmeddelandet.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund
Ladda ned bild
Jan Larsson
Jan Larsson
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pressinbjudan: Kommande förändringar för vård av barn4.12.2018 13:02Pressinbjudan

Tisdagen den 11 december bjuder Försäkringskassan in till pressfrukost för att informera om kommande förändringar för vård av barn. Från och med årsskiftet införs en lagändring som gör att det blir enklare att vabba. Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Under frukosten kommer vi också att informera om Försäkringskassans förstärkta arbete med kontroll av vård av barn, hur vi utvecklar våra system och inför fler kontroller för att upptäcka fel och misstänkta bidragsbrott mot försäkringen. Deltar från Försäkringskassan gör Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj, samt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson. I samband med pressträffen kommer det att finnas tid för personliga intervjuer. Tid: 08.00 – 09.00, tisdagen den 11 december Plats: Försäkringskassans huvudkontor, LM Ericssons väg 30, 103 51, Hägersten Smörgås och kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl intresse a

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum