Försäkringskassan

Olika sjukskrivningslängder för samma diagnos

Dela

Det finns skillnader i sjukskrivningsmönster gällande sjukfallslängd och deltidssjukskrivning mellan regioner, kommuner och vårdenheter även efter att hänsyn har tagits till sjukskrivnas individuella förutsättningar. Det visar den första delrapporten i Försäkringskassans uppdrag att kartlägga sjukskrivningsmönster.

Resultaten i rapporten visar att det finns skillnader mellan län och mellan kommuner inom samma län. Stora skillnader finns också inom den allra vanligaste sjukskrivningsdiagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress där de nationella riktlinjerna är mindre tydliga gällande vård och behandling. Vidare visar rapporten att det finns skillnader i hur man sjukskriver mellan olika vårdenheter i olika delar av landet. Att det skiljer sig mellan regioner är en stark indikator på att man sjukskriver på olika sätt oberoende av diagnos.

- Med stöd i rapporten kan jag konstatera att det finns ett utrymme att öka likformigheten i sjukskrivningspraxis i landet. En mer likformig sjukskrivningsprocess ökar förutsägbarheten för försäkrade och arbetsgivare vilket ger bättre förutsättningar för återgång i arbete, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

I rapporten fastställs också att det finns en stor spridning i vilka underdiagnoser som används för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress.

- Valet av underdiagnos har stor betydelse för hur långt ett sjukfall blir. Förenklad diagnossättning har också tidigare använts i hög utsträckning vilket gett en otydlighet i behoven av olika sjukskrivningslängder, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Denna rapport är den första i ordningen i ett regeringsuppdrag. I kommande rapporter kommer analysen följas upp med att undersöka hur vården arbetar med sjukskrivningsfrågan, föreslå hur transparenta uppföljningar av sjukskrivningsmönster kan göras och närmare kartlägga studier rörande sjukskrivningstider för specifika diagnoser i olika länder. Nästa del i uppdraget kommer att redovisas i september 2017.

Rapporten bifogas pressmeddelandet.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund
Ladda ned bild
Jan Larsson
Jan Larsson
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum