Skogsstyrelsen

Ollonår kan föryngra de skånska bokskogarna

Dela

Skogsägarna måste bli mer aktiva när det gäller att säkra upp framtiden för Skånes stora stolthet och kännetecken: bokskogarna. I år har de chansen eftersom det äntligen ser ut att bli ett rikligt ollonår med goda chanser till en lyckad föryngring. Nu uppmanas skogsägarna att agera - och på lördag får dom hjälp med det.

Nu är det läge att föryngra bokskogarna. Foto:  Michael Ekstrand
Nu är det läge att föryngra bokskogarna. Foto: Michael Ekstrand

Mängden bokollon varierar kraftigt från år till år, senast det var ett bra bokollonår var 2009. Det är alltså viktigt att chansen som ges i år tas tillvara.

– Alla skogsägare som har bokskog i föryngringsskede bör omgående bedöma åtgärdsbehovet och planera för de åtgärder som ska göras under hösten, exempelvis förbereda för markberedning. Detta eftersom en avverkning eller en markberedning påtagligt kan öka bokollonens chanser att gro om den görs på rätt sätt i samband med att bokollonen faller, säger Henrik Andersson, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Föryngring av bokskog sker genom att den gamla skogen avverkas successivt under flera års tid samtidigt som man genom olika åtgärder skapar förutsättningar för nya plantor att etablera sig.

Skogsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till skogsägare som funderar över vilka åtgärder de bör vidta. För att inspirera skogsägarna i arbetet arrangerar Skogsstyrelsen också en ädellövskogsdag med tema naturlig föryngring av bok.

När? Lördagen den 2 september kl.10-15

Var? Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp, utanför Höör.

Dagen erbjuder ett unikt tillfälle att studera flera olika markberedningsmetoder och att lära sig mer om de faktorer exempelvis ljusförhållande och marktillstånd som styr resultatet av föryngringen i bokskogen.

Bok är ett av Sveriges åtta ädla lövträd och enligt skogsvårdslagen får föryngringsavverkning i ädellövskog inte ske utan Skogsstyrelsens tillstånd.

Mer information:
Roland Månsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 19
Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Bilder

Nu är det läge att föryngra bokskogarna. Foto:  Michael Ekstrand
Nu är det läge att föryngra bokskogarna. Foto: Michael Ekstrand
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum