Sveriges Allmännytta

Olyckligt att producentansvaret för returpapper slopas

Dela

Sveriges Allmännytta är starkt kritisk mot att regeringen idag kommer att besluta att upphäva producentansvaret för returpapper. Nu läggs ansvaret och kostnaden på kommunerna och dess invånare.

– Regeringen menar att det är nödvändigt att ta bort producentansvaret för att stödja journalistiken när papperstidningarna minskar. Vi ifrågasätter detta och menar att det främst gynnar pappersproducenterna som slipper ta ansvar för insamling och återvinning. Minskar återvinningen är risken att nytt virke används istället för returpapper vid pappersproduktion, säger Jonas Högset, chef fastighet och boende, Sveriges Allmännytta.

I dag ansvarar producenterna för att samla in och därefter återvinna returpapper. Regeringens beslut innebär att producentansvaret upphör och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan. Ansvaret flyttas till kommunerna och i förlängningen till hushållen, även till boende som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam.

– Upp till hälften av returpappret utgörs av direktreklam. Producentansvaret för returpapper omfattar både dagstidningar, magasin, gratistidningar och direktreklam. Regeringens beslut innebär att kostnader för insamling och återvinning av gratistidningar och direktreklam skjuts över även till de som valt att tacka nej till dessa produkter, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta menar att beslutet strider mot ambitionen att Sverige ska bli en cirkulär ekonomi. Producentansvaret är en grundbult för att främja cirkulära flöden och innovation.

Idag finns ett överskott på returpapper på världsmarknaden. Det kan därför bli svårt att hitta avsättning för det och kommunerna riskerar att få betala för att bli av med returpappret.

– Få kommuner kommer ha möjlighet att fullt ut kunna bekosta separat insamling och materialåtervinning av returpappret. Svårast blir det för landsbygdskommuner och mindre kommuner. Risken är uppenbar att en stor del hamnar i restavfallet och energiåtervinns – en stor mängd papper kommer att eldas upp i stället för att bli nytt papper, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta föreslår att regeringen istället utreder ett sammanhållet system för fastighetsnära insamling av förpackningar, returpapper och matavfall, så att det blir enkelt för de boende att lämna sitt avfall i närheten av sin bostad.

För mer information, kontakta:

Jonas Högset, chef fastighet och boende, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 10, jonas.hogset@sverigesallmannytta.se

Patrizia Finessi, miljöexpert, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 37, patrizia.finessi@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum