Svenska kyrkan

Om ledarskap i tider av förändring

Dela

Nya numret av magasinet Ducatus har temat Framtidens ledarskap. Något som är aktuellt inte minst i tider av förändring. Arbetsgivarorganisationens VD Helen Källholm delar med sig av sina egna erfarenheter i både stora och små förändringsprocesser: – Man kan åstadkomma mycket om man vågar utforska människors farhågor inför det okända, säger hon. Och den första människan man behöver förstå bättre, det är sig själv.

Arbetsgivarorganisationens VD Helen Källholm menar att den största nyttan man kan göra som ledare är att öka medvetenheten om hur människor fungerar, och den första människan man behöver förstå bättre är sig själv.
 

I det nya numret av magasinet Ducatus ger en rad olika röster sin syn på hur framtidens ledarskap inom kyrkan kan formas, utifrån olika perspektiv.

Även arbetsgivarorganisationens utvecklingschef uppmuntrar chefer i alla typer av sammanhang att arbeta med sig själv:

– Man är ju sitt eget verktyg i rollen att leda, menar Anna von Malmborg. Därför är det viktigt att förstå sig själv i relation till andra.

Även om sammanläggningar innebär att fler leder genom andra, så finns det fortfarande många församlingar där den högsta chefen samtidigt är första linjens.

– Så det gäller att i alla sammanhang anpassa ledarskapet till de lokala förutsättningarna, fortsätter Anna von Malmborg.

Åsa Nyström ansvarar sedan många år för arbetsgivarorganisationens tvååriga utbildning i chefs- och ledarskapsutveckling. Hon ser en tydlig förändring bland dem som numera söker till utbildningen:

– Jag får en känsla av att frågorna om ledarskap har lyfts mycket högre upp på listan över frågor att arbeta med, inte minst när vi genom forskning ser att ohälsotalen hänger nära ihop med hur organisationen leds och organiseras.

Åsa Nyström instämmer i att kyrkoherderollen blir alltmer komplex. Kraven är höga på såväl förmåga att relatera till komplexa regelverk som att förstå processer och skeenden i dagens samhälle. Allt för att kunna ”leva sitt uppdrag” som kyrka.

Foto: Susanne Kronholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum