MHF

Om vi lyckas hindra att tio människor dödas av rattfylleri innebär det en besparing för samhället på närmare en halv miljard kronor

Dela

Vi har en negativ trend i Sverige med allt fler omkomna i alkohol- eller drogrelaterade olyckor för varje år. Under 2017 omkom 81 personer i sådana olyckor, vilket motsvarar 32 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafikolyckor. Dessutom skadas ca 1000 personer på grund av rattfylleri varje år.

Lars Olov Sjöström, Trafiksäkerhetschef på MHF
Lars Olov Sjöström, Trafiksäkerhetschef på MHF

De personer som förlorar en familjemedlem eller vän betalar ett högt pris. En rattfyllerist tar inte bara ett liv, hens handlingar sprider sig som ringar på vattnet. Alla de som drabbas av rattfylleri har närstående som också får sina liv förändrade för alltid efter en olycka.Både känslomässigt men också genom att anhöriga avstår från att jobba för att vårda och rehabilitera den skadade, eller kanske inte kan jobba för att man är knäckt efter att ha förlorat en familjemedlem - vilket leder till förlorad arbetsinkomst och kanske till och med att man förlorar jobbet.

De skadade kanske kräver akutsjukvård vilket förutom den omedelbara kostnaden för samhället även kan leda till längre väntetider på akuten för alla andra och att planerade operationer ställs in.

Kostnaderna som uppstår när någon dör på grund av rattfylleri är oändliga. Det går inte att sätta ett högt nog pris på ett människoliv. Samhällskostnaderna då någon dör på grund rattfylleri räknas det däremot på. De består dels av materiella kostnader och dels av en riskvärdering. Materiella kostnader innebär den svårt skadades sjukvårdskostnader, så som akutvård, rehabilitering, anhöriga som avstår från att jobba för att vårda den skadade, förlorad arbetsinkomst och liknande. Riskvärderingen består i förlusten av samhällsintäkter då en människa inte längre är i arbete. 2017 var det 81 personer som dog av drog- och alkoholrelaterade trafikolyckor.Den totala samhällsekonomiska kostnaden för dödsfallen i rattfylleriolyckor 2017 beräknas till 3,78 miljarder kronor, vilket är en större kostnad än vad regeringen har fördelat till att driva myndigheterna Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Om vi lyckas hindra att tio människor dödas av rattfylleri innebär det en besparing för samhället på närmare en halv miljard kronor.

Varje dödsfall är ett för mycket. Varför ska bilindustrin, politiker och regeringen låta det gå så långt? MHF har länge förespråkat alkolås i alla bilar och att ha fler poliser ute i trafiken. Många av dem som blåser positivt i polisens sållningsinstrument har ett pågående risk- eller missbruk. Idag görs det 12 600 rattfyllerikörningar per dag i Sverige. Varje timme, dygnet runt, görs det alltså i runda tal 525 rattfulla körningar i Sverige. Hjälp oss att stoppa dem.

Trafiknykterhetens dag
Tisdagen 22 maj är det Trafiknykterhetens dag. En dag som MHF instiftat för att uppmärksamma konsekvenserna av rattfylleri, och som arrangerats varje år sedan 2002. På fler än 160 platser över hela landet uppmärksammas Trafiknykterhetens dag med olika aktiviteter. Polisen gör i samarbete med MHF en storsatsning med extra trafiknykterhetskontroller i delar av landet. Ett större riksevent arrangeras också varje år, i år är vi i Alingsås på Lilla Torget mellan 10.30-15.00.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lars Olov Sjöström, Trafiksäkerhetschef på MHF
Lars Olov Sjöström, Trafiksäkerhetschef på MHF
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

MHF
MHF
Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr
120 30 Stockholm

http://mhf.se

MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation som främst arbetar för trafiknykterhet. Vi har ca 15 000 medlemmar. Organisationen är uppdelad i sju geografiska regioner och ca 210 lokalavdelningar.

Sedan starten 1926 har vi tagit aktiv del i många olika frågor med syfte att höja trafiksäkerheten i Sverige. MHF har bland annat medverkat till att genomföra högertrafikomläggningen, lagstadgade låga promillegränser och användande av säkerhetsbälte.

Vi arbetar i linje med nollvisionen som riksdagen beslutat om – att ingen ska dö eller skadas i trafiken. Vi fokuserar därför våra insatser på att delmålet för år 2020 med 99,9 procent nykter trafik i Sverige ska uppnås. Vår nollvision: ingen ska dö av rattfylleri!

Följ MHF

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från MHF

Kan mer än var femte förare ha kört bil påverkad?1.2.2019 14:45:44 CETPressmeddelande

På Jönköpings stora nyhetssajt Jnytt.se pågår just nu en intressant webbenkät. Frågan som ställs är: "Har du någon gång kört bil påverkad av något olagligt?". I skrivande stund svarar över 21% att det "tyvärr har hänt". Om det skulle vara statistiskt hållbart så skulle alltså mer än var femte bilist ha kört påverkad av alkohol, droger eller medicin. Extremt skrämmande siffror som visar på en absurd alkoholnorm, säger MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum