Umeå kommun

Ombyggnad och nybyggnad ger 157 nya lägenheter vid sjukhuset

Dela

Byggnadsnämnden är positiva till bygglov för två nya byggnader på fastigheten Sofiehem 3:12 vid Lasarettsbacken 5. Två befintliga byggnader kommer att byggas om och två hus ska rivas och ersättas med två nya punkthus. Totalt blir det 69 nya lägenheter i de nya husen och 88 lägenheter i husen som byggs om. Innan bygglov kan beviljas ska grannar höras.

Sofiehem 3:12. Vy från Svingen. Illustration Link Arkitektur.
Sofiehem 3:12. Vy från Svingen. Illustration Link Arkitektur.

– Det finns ett stort behov av fler bostäder i det här området. Det är en förutsättning både för universitetet och sjukhuset för att de ska kunna fortsätta utveckla sina verksamheter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Husen på området har tidigare använts till bland annat undervisningslokaler och elevhem. Gällande detaljplaner har bestämmelser som innebär att området endast är avsett för allmänt ändamål. Det innebär att fastigheten ska bebyggas med exempelvis byggnader för skola, sjukhus, brandstation eller dylikt. Då bygglovet gäller bostäder ryms detta inte inom planbestämmelsen, vilket innebär att åtgärden strider mot gällande detaljplan. Byggnadsnämnden gör dock bedömningen att man ändå kan bevilja bygglov.

– Vi har ett pågående planarbete som bland annat har bostäder som syfte, så här går vi före planen kan man säga. Vi har även en översiktsplan för Universitetsstaden från 2013 som pekar ut att området ska ha stadsbebyggelse med blandat innehåll, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden. 

Den befintliga byggnaden byggs om invändigt från kontor till lägenheter. Byggnaden genomgår även utvändiga ändringar med bland annat tillkommande balkonger och tilläggsisolering med ny puts. Huset förlängs för att rymma en entré och fler bostäder. Genom en befintlig kulvert länkas byggnaden samman med de två nya punkthusen som är nio våningar höga. Totalt 88 lägenheter inryms i den befintliga byggnaden och 69 lägenheter i de nya punkthusen. 

Friyta och buller

Den nu gällande detaljplanen för området reglerar varken friyta eller byggrätt. Därför är översiktsplanen vägledande och anger en friyta om 1/3 av bostädernas bruttoarea. Enligt ansökan finns friyta motsvarande 1/3 av bruttoarean men bygglovskontoret gör bedömningen att friytan inte håller tillräckligt hög kvalitet. Buller har också varit en viktig fråga där bygglovskontoret menar att två lägenheter inte klarar kraven. Byggnadsnämnden gör dock bedömningen att bygglovet kan beviljas. 

Beslut efter grannehörande

Eftersom bygglovskontorets förslag till beslut var avslag har inga grannar hörts. Beslutet blev därför att uppdra presidiet att bevilja bygglov efter att ett grannehörande har genomförts.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Sofiehem 3:12. Vy från Svingen. Illustration Link Arkitektur.
Sofiehem 3:12. Vy från Svingen. Illustration Link Arkitektur.
Ladda ned bild
Sofiehem 3:12. Vy från Lasarettsbacken. Illustration Link Arkitektur.
Sofiehem 3:12. Vy från Lasarettsbacken. Illustration Link Arkitektur.
Ladda ned bild
Sofiehem 3:12. Vy från cykelvägen. Illustration Link Arkitektur.
Sofiehem 3:12. Vy från cykelvägen. Illustration Link Arkitektur.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum