Linköpings kommun

Omfattande dialog bakom planprogram för framtidens Skäggetorp

Dela

Breddat bostadsutbud, ökad trygghet, byggnation utmed Nygårdsvägen och utveckling av parkområdena. Det är delar av innehållet i förslaget till planprogram för Skäggetorp. En bred och omfattande dialog med Skäggetorpsbor är en viktig grund för planprogrammet.

Planprogrammet syftar till utveckling av Skäggetorp och inkluderar en bättre integration av Skäggetorp med sin omgivning och samtidigt öka integrationen i Skäggetorp. Genom fler bostäder och satsningar på trygghet kan Skäggetorp utvecklas. En omfattande dialog med boende och verksamma i Skäggetorp har varit en viktig del i programarbetet.

– Skäggetorp är ett bostadsområde med stora utmaningar men också med många engagerade invånare. Vår ambition har varit att ta tillvara deras engagemang i den här processen. Nu ser jag fram emot att diskutera förslaget till program med Skäggetorpsborna, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I planprogrammet finns bland annat förslag om att bredda bostadsutbudet, genom att bygga hustyper som fattas i dag, i första hand småhus som till exempel radhus och villor. Fler upplåtelseformer behövs dessutom i området. Det finns dessutom förslag på förtätningar vid nuvarande bebyggelse.

För att minska den barriäreffekt som Nygårdsvägen har i dag, finns förslag om att den ska få ny bebyggelse på båda sidor, vilket kommer att ge gatan mer stadskaraktär. Gång- och cykelväg på ömse sidor och en dubbelsidig allé bidrar också till att gatan får mer karaktär av stadsgata än den led som den är i dag. Passager på valda platser kommer göra att gatan får mer liv och rörelse.

– Skäggetorp behöver mer blandning av olika typer av bostäder. Både för att skapa mer hållbarhet och för att ge Skäggetorpsborna möjlighet att göra bostadskarriär. Att kunna känna sig trygg i sitt bostadsområde lyfts också av många, avslutar Elias Aguirre (S).

Gröna stråk kan förstärkas både inom stadsdelen och ut mot omgivningen. I programmet finns förslag att parkerna ska få innehåll som kompletterar varandra, att en helt ny park anläggs i väster och att koloniområdet är kvar.

På onsdag väntas samhällsbyggnadsnämnden besluta att planprogrammet går ut på samråd, med fortsatta diskussioner om framtidens Skäggetorp.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), 0725-84 73 10.

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner15.2.2018 13:17Pressmeddelande

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus14.2.2018 11:36Pressmeddelande

Inbjudan till presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerar bland annat om nya förenklade bygglovsregler och tillsyn av företag inom livsmedelsbranschen. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.00 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen! Inbjudan till presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde Ordförande Jakob Björneke (S) tar upp verksamhetsberättelsen för 2017 och förändrade placeringsprinciper av elever. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.30 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum