Norrköpings kommun

Omfattande spårbyte på Nygatan

Dela

Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och behöver ersättas med nya. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet i stor utsträckning när Nygatan stängs av i olika omgångar mellan april och november 2021.

Spåret på Nygatan byts mellan Hörngatan upp till Ebersteinska gymnasiet och planen är att stänga av ett kvarter i taget i mellan fyra och åtta veckor åt gången.

– Det kommer att vara kämpigt under avstängningstiden men eftersom vi samordnar arbetet med projekt Sandtorp, E:ON och Nodra så blir avstängningen effektiv och koncentrerad istället för att pågå under flera år, säger Gustav Flodén

–  Nygatan är ett av våra viktigaste stråk för kollektivtrafiken i innerstaden och det här innebär att vi bygger för en hållbar kollektivtrafik, både för idag och för framtiden, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Spårbytet på Nygatan kommer alltså att ske i etapper mellan april och november 2021 och det nya spåret byggs på ett nytt sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Efter det kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.

– Sträckan trafikeras både som huvudbusstråk och med spårväg vilket belastar spåren extra mycket och ställer höga krav på byggnationssättet. Det gamla sättet att bygga spårväg i Norrköping håller bara 18 till 20 år och det nya beräknas hålla i minst 80 år, säger Gustav Flodén, enhetschef för spår på Norrköpings kommun.

Kontakt:
Gustav Flodén
Titel: enhetschef för spår och el
Telefon: 0706-98 44 70

Karin Jonsson (C)
Titel: ordförande Tekniska nämnden
Telefon 073-205 42 60

__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah14.4.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

I oktober 2020 var en hemtjänsttagare utan mat och dryck under ett och ett halvt dygn i ett svalt bostadshus. Hemtjänsten gjorde under perioden tre besök hos personen men på grund av brister i informationsöverföringen uppmärksammades inte vilken tid som förflutit sedan personen senast åt eller drack. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Snart sker övergången till kommunens nya väktarorganisation30.3.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den första april går Norrköpings kommun enligt avtal över till en ny väktarorganisation för kommunens verksamheter. Securitas Sverige AB kommer att fortsätta leverera tjänsten men i en ny form med fler fasta tjänster och minst två väktarbilar igång större delen av dygnet. Insatserna kommer att utföras i tät samverkan med kommunens säkerhetsenhet och andra verksamheter i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum