Kommerskollegium

Omfördelning i världshandeln när Kina och USA-konflikten trappas upp

Dela

Vissa branscher i Sverige drabbas mer än andra av den nuvarande handelskonflikten mellan USA och Kina. Men den stora förändringen för Sverige, EU och resten av världen blir en omfördelning av handeln mellan länderna på en världsmarknad som krymper. Den slutsatsen drar Kommerskollegium i rapporten om Sveriges utrikeshandel under första kvartalet.

I ett specialkapitel i rapporten redovisar Kommerskollegium sina beräkningar av USA-Kinakonfliktens effekter.

– Handelskonfliktens påverkan på BNP beräknas bli marginell när ekonomin väl anpassats till de nya förutsättningarna. Men för vissa branscher som textil, elektronik och telekom kan exporten från Sverige och EU komma att minska något medan exporten av läkemedel och transportmedel kan förväntas öka, säger Fredrik Gisselman, utredare på Kommerskollegium.

Beräkningarna ingår i Kommerskollegiums pågående utredning av effekterna av USA-Kinakonflikten. Utredningen beräknas bli klar under senare delen av 2019.

Liksom tidigare kvartal visar den nya rapporten över Sveriges utrikeshandel en fortsatt stor skillnad mellan värde och volym. Skillnaden beror på en kombination av prisökningar och växelkurseffekter och gäller både export och import. I värde ökade varuexporten med 11 procent och varuimporten med 5,3 procent jämfört med samma period förra året. Allra mest ökade värdet av kemivaruexporten - upp 19 procent. Där står läkemedelsexporten för en mycket stor del. I volym ökade den svenska varuexporten endast med 4 procent medan importökningen i stort sett var oförändrad.

Tjänstehandeln gav ett positivt netto på 7,7 miljarder kronor när exporten ökade med 14 procent och importen med 8,3 procent.

Rapporten: Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar 1 kvartalet 2019

Frågor besvaras av:

Fredrik Gisselman, 073-424 49 33 eller fredrik.gisselman@kommers.se (Kina-USA-utredningen)

Petter Stålenheim, 08-690 48 49 eller petter.stalenheim@kommers.se (Kina-USA, handelsstatistik, ekonomisk analys)

Camilla Prawitz, 08-690 48 52 eller camilla.prawitz@kommers.se (handelsstatistik, ekonomisk analys)

Hannes Jägerstedt, 08-690 48 69 eller hannes.jagerstedt@kommers.se (handelsstatistik, ekonomisk analys)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum