Linköpings kommun

Omsorg framför byråkrati – behåll Linköpingsmodellen

Dela

Linköpings kommun ändrar rutinerna för förenklad handläggning inom hemtjänsten och lättillgängligt boendestöd för personer med psykisk funktionedsnedsättning efter att kammarrättens tidigare domar står fast. Samtidigt fortsätter arbetet med att påverka för att Linköpingsmodellen ska vara kvar.

Personer som är 75 år eller äldre har kunnat vända sig direkt till en godkänd utförare för att få tillgång till hemtjänst. Likaså har personer med en psykisk funktionsnedsättning kunnat få boendestöd utan biståndsbedömning. Enskilda har därmed fått tillgång till stöd på ett snabbt och enkelt sätt. Det försvåras nu i och med att högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ge kommunen prövningstillstånd.

– Vi kommer att anpassa vårt arbetssätt, men vi tror på Linköpingsmodellen och kommer att fortsätta göra allt vi kan för att det ska vara så enkelt och lätt som möjligt att få stöd. Vi är övertygade om att äldre själva kan bedöma sina behov av hemtjänst och vi vill hellre lägga mer resurser på verksamheten än på myndighetsutövningen, säger Mikael Sanfridson (S), kommunalråd.

Kammarrätten gör bedömningen att arbetssättet i enlighet med Linköpingsmodellen, med förenklad handläggning och insatser utan biståndsbedömning, inte är förenligt med gällande lagstiftning. Av domarna framgår istället att alla individuella insatser utan undantag måste föregås av utredning, bedömning och biståndsbeslut. Likaså ska uppföljning ske av alla insatser.

– Den som så önskar har alltid rätt att få sin sak utredd och biståndsprövad även i Linköpings kommun. Vi vet att många som behöver hjälp uppskattar möjligheten att få stöd utan biståndsprövning. Vi vet också att många skulle avstå från att söka hjälp om det fanns krav på myndighetsutövning i form av utredning och beslut. Det skulle vara oerhört synd om detta leder till att människor avstår från att söka hjälp med till exempel missbruksproblematik eller behov av familjestöd. Alla tjänar på att människor i utsatta situationer får hjälp att komma till rätta när motivationen är som störst, säger Mikael Sanfridson.

Linköpings kommun kommer att vidta åtgärder för att följa domarna från kammarrätten. En personalförstärkning om 4,9 miljoner kronor 2016 och 9,9 miljoner kronor 2017 ska öka kapaciteten att klara av att göra biståndsbedömningar.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40 eller kommunalråd Mikael Sanfridson (S) telefon 013 – 20 70 52

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum