Linköpings kommun

Omsorgsnämnd: Kommunen vill satsa på IT-guider

Dela

Under onsdagens sammanträde föreslår omsorgsnämnden att starta ett integrationsprojekt där unga blir IT-guider. Nämnden kommer även bland annat att besluta om beroendemottagningen Minimarias framtid.

Ärende 3: Kommunen vill satsa på IT-guider

Linköpings kommun vill snabbt få nyanlända ungdomar i arbete. Därför föreslår omsorgsnämnden ett nytt integrationsprojekt där unga blir IT-guider.

 Det projekt som omsorgsnämnden vill starta är ett samarbete med föreningen Enter Sweden. Här ska ett tjugotal ensamkommande eller nyanlända ungdomar utbildas i IT-kunskap, så att de sedan kan guida äldre personer in i det digitala samhället. Tanken med projektet är att korta etableringstiden för nyanlända ungdomar och ge dem en möjlighet att snabbt komma in i det svenska samhället.

– Som IT-guider ska nyanlända arbeta med att integrera äldre i det digitala samhället. Samtidigt är kontakten med de äldre en del i att integrera ungdomarna i det svenska samhället. Vem vet mer om samhället, språk och sociala koder än de som levt ett långt liv i Sverige?, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Enter Sweden kommer att ansvara för rekrytering av ungdomar i åldern 16-20 år, som sedan får 40 timmar IT-utbildning. Linköpings kommun står för lokaler och dylikt.

Omsorgsnämnden begär 400 000 kronor till integrationsprojektet och föreslår att det finansieras med tidigare ersättningar från Migrationsverket avsedda för ensamkommande barn.

Ärende 5: Framgångsrik metod förhindrar placeringar

Bättre stöd till barn och familjer till en lägre kostnad. Det är resultatet när Familjesupportens första år utvärderats. Därför förlängs verksamheten, samtidigt som ytterligare verksamhet startas upp.

 Sedan sommaren 2016 arbetar den nya verksamheten Familjesupporten med att förhindra att barn och ungdomar akut behöver placeras i behandlingshem. När verksamheten nu följts upp efter ett år uppvisar den goda resultat. Omsorgsnämnden beslutar därför nu att förlänga verksamheten till den 31 december 2019.

– När det finns problem i familjen behöver vi stödja hela familjen och inte bara den enskilda ungdomen. Även om vi kan skicka ett av barnen på behandlingshem, så finns det ofta fler barn i familjen som också drabbas av familjens problem. Och även ett placerat barn ska oftast komma hem till sin familj igen. Därför behöver vi lägga resurserna på hela familjen, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Familjesupportens arbete bygger på flera delar:

  • Teamet ska komma i kontakt med familjen inom 12 timmar från det att ärendet aktualiserats.
  • Teamet arbetar intensivt och flexibelt utifrån varje familjs behov, vilket innebär möjlighet till kontakt och stöd under dygnets alla timmar.
  • Teamet kan erbjuda övernattning för hela eller delar av en familj som akut behöver byta miljö.
  • Teamet erbjuder stöd under i första hand sex till åtta veckor, medan man samtidigt kopplar på andra, långsiktiga insatser.

Kostnaden för Familjesupporten är cirka två miljoner kronor vardera för omsorgsnämnden och socialnämnden under det kommande året. En placering på behandlingshem kostar i snitt runt 3 700-3 800 kronor per dygn. Hittills har de förhindrade placeringarna sparat kommunen 7,5 miljoner kronor, men förhoppningen är att under 2018 kunna minska placeringskostnaderna med 13-14 miljoner kronor jämfört med om verksamheten inte hade funnits.

Sedan september är det klart att omsorgsnämnden dessutom fördubblar sin intensiva familjebehandling i hemmet (IHF), en av de intensiva insatser som Familjesupporten kan hänvisa vidare till. Från dagens två team kommer kommunen från årsskiftet att ha fyra team som tillsammans kan erbjuda behandling för 35-40 familjer per år. Den kommande fördubblingen kostar omsorgsnämnden 3,9 miljoner kronor per år.

– En fullföljd skolgång är en av de viktigaste faktorerna för att ett barn ska klara sig bra i livet. När behandlingen sker i hemmet, istället för på ett behandlingshem i en annan kommun, blir det lättare att få ungdomens skolgång att fungera, även under behandlingen, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Ärende 22: Beroendemottagning för ungdomar får förlängt

Ungdomsmottagningen MiniMaria, som arbetar med beroendefrågor bland unga, har funnits sedan 2014. Nu är det klart att verksamheten får fortsätta.

På uppdrag av Omsorgsnämnden har Leanlink Råd och stöd sedan 2014 drivit stödmottagningen MiniMaria i samverkan med Region Östergötland. Verksamheten arbetar med behandling av missbruk, riskbruk och beroende av alkohol eller droger bland ungdomar i åldrarna 13-20 år. MiniMaria stöttar även föräldrar som behöver stöd utifrån sina barns missbruksproblematik.

Omsorgsnämnden beslutar nu att förlänga MiniMarias uppdrag till och med den 31 december 2020. Kostnaden blir 4,8 miljoner kronor per år.

– Det här är ett framgångsrikt koncept som hjälper många ungdomar som är på väg in eller redan har fastnat i ett missbruk, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Verksamheten stödjer 50-70 ungdomar varje månad. Utöver behandling och provtagning av enskilda ungdomar omfattar arbetet även uppsökande och förebyggande arbete, kunskapsspridning och utredningar. Målet är att nå ungdomar så tidigt som möjligt genom tidiga och lättillgängliga insatser, men akutfall kan också tas emot inom två dagar. Verksamheten samarbetar dels med polis och åklagare kring unga som begår ringa narkotikabrott, dels med skolornas elevhälsoteam.

Ett prioriterat utvecklingsområde under 2018 är att se över samverkansavtalet mellan socialtjänst, skola, och sjukvård för att se hur samverkan kan bli ännu starkare och ungdomarna fångas upp tidigare.

– Det är viktigt att det finns ett särskilt team som är riktat mot ungdomar och som kan arbeta nära elevhälsan. Ju tidigare vi tillsammans kan stötta ungdomarna desto bättre möjligheter får vi att hjälpa dem till en bättre skolgång. En fungerande skolgång är deras främsta väg till ett liv fritt från missbruk, säger Daniel Andersson.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum