Linköpings kommun

Omsorgsnämnden: Satsning mot våld i nära relationer

Dela

I sitt budgetförslag vill omsorgsnämnden satsa extra bland annat på arbetet mot våld i nära relationer och mot hedersförtryck. Dessutom får drygt 650 personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS fördubblad habiliteringsersättning från 1 juni. Det är två av punkterna som behandlas på dagens omsorgsnämnd.

Ärende 9: Budget med satsning mot våld i nära relationer

I sitt budgetförslag vill omsorgsnämnden satsa extra bland annat på arbetet mot våld i nära relationer och mot hedersförtryck. Utredning av träningsboende för personer med utvecklingsstörning finns med som ett uppdrag.

Nämnden begär ramförstärkningar på 22,3 miljoner kronor.

Omsorgsnämnden vill bland annat satsa 4 miljoner extra på etablering av nyanlända barn och ungdomar samt insatser mot våld i nära relationer.

Etablering av nyanlända unga har bland annat inneburit att starta ett stödcentrum. Finansiering har skett med statsbidrag. Fortsatt verksamhet förutsätter ramökning.

Omsorgsnämnden vill ha extra pengar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Bland annat vill nämnden ge stöd åt kvinnor och barn som behöver akut bostad.

Inom LSS-området finns behov av utökade boendeplatser, ökad daglig verksamhet och ökade kostnader för personlig assistans. Behovet av förstärkning uppgår till 15 miljoner. Dessutom föreslår nämnden 1,8 miljoner till digitalisering.

Ökning av habiliteringsersättning finns också i budgeten. Detta täcks av statsbidrag. (Se nästa ärende).

I budgeten finns vidare ett uppdrag att utreda möjligheten att införa träningsboende för unga vuxna med utvecklingsstörning.

– Vi vill bland annat få kunskap om lagrummet för ett sådant boende. Träningsboende skulle kunna vara ett mellanled mellan gruppboende och servicebostad. Vår målsättning är att målgruppen ska klara så mycket som möjligt själva och leva ett självständigt och aktivt liv, säger Thomas Bystedt (L), omsorgsnämndens ordförande.  

Efter beslut lämnar omsorgsnämnden budgeten till budgetberedningen.  Kommunfullmäktige fattar beslut om nya ramar i juni.

Ärende 14: Höjd ersättning inom daglig verksamhet

Från 1 juni får drygt 650 personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS fördubblad habiliteringsersättning. De får också ersättning för flera dagar än i dag.

Habiliteringsersättning är ett bidrag som vissa kommuner, däribland Linköpings kommun, ger till personer som beviljats LSS-insatsen daglig verksamhet. Det rör sig om mellan 650 och 680 personer.

Vid dagens sammanträde förväntas omsorgsnämnden besluta att höja ersättningen från
5 kronor till 10 kronor per timme, maximalt sju timmar per dag. För närvarande utgår ersättningen för högst 20 dagar i månaden. Från 1 juni ska ersättning betalas ut för alla närvarodagar.

Fler dagar och höjd ersättning innebär att omsorgsnämndens kostnad för habilitering ökar från 2,8 miljoner kronor per år till 6,1 miljoner. Höjningen finansieras med det statsbidrag, som regeringen öronmärkt till kommuner som inför habiliteringsersättning eller höjer ersättningen.

– Det är en välmotiverad höjning, säger omsorgsnämndens ordförande Thomas Bystedt (L). Vi vill erbjuda en vettig sysselsättning, som ska vara så lik arbete på den reguljära arbetsmarknaden som möjligt. Där sker ju regelbundna löneökningar.

Den aktuella höjningen berör personer med daglig verksamhet enligt LSS.

– Vi ska även titta på möjligheten till utökad stimulansersättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, som inte omfattas av habiliteringsersättningen, säger Thomas Bystedt.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum