Svenska kyrkan

Omtvistat dokument lämnas ut efter överklagan

Dela

Svenska kyrkans överklagandenämnd har beslutat att undanröja kyrkostyrelsens beslut att inte lämna ut dokumentet ”Synpunkter Folke Bohlin”. Ärendet har återförvisats för nödvändig handläggning och kommer nu att lämnas ut till dem som har begärt ut det.

Det efterfrågade dokumentet bedömdes hösten 2016 vara ett arbetsmaterial i den fortfarande pågående beredningen av kyrkohandboken. Sådana handlingar ses inte som upprättade och utgör därmed inte handlingar i den mening som avses i kyrkoordningens 53 kap. 5 §. Dokumentet hade också tillkommit inom ramen för en visstidsanställning, och betraktades därmed inte som en utifrån inkommande handling.

Överklagandenämnden har gjort en annan bedömning och menar att Folke Bohlins synpunkter ska anses som inkommen handling hos kyrkostyrelsen, och ska därmed lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

– Det är bra att vi nu har fått ett tydligt och klargörande beslut från överklagandenämnden om hur kyrkoordningen ska tolkas om när en handling ska anses vara upprättad, alternativt inkommen, i en situation som denna, säger Maria Lundqvist Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala.

Dokumentet med Folke Bohlins skriftliga synpunkter finns i sin helhet på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/dokumenten

Bakgrund
Kyrkohandboksrevisionen påbörjades 2006 och har innefattat tre remissomgångar. Efter den andra remissomgången fortsatte revisionen hösten 2014 med bearbetningar utifrån remissvar och våren 2015 granskning av ett då preliminärt förslag. Ett 50-tal experter medverkade i denna granskning, inom musik, språk och teologi samt relaterat till pastoral praxis om församlingars gudstjänstfirande.

En av dessa experter var professor em. Folke Bohlin. Han anställdes för att kommentera specifika delar av musiken i ett bearbetat preliminärt förslag, nämligen den gregorianska musiken i Gudstjänstmusik A. Kommentarerna gavs huvudsakligen muntligt men delvis skriftligt i det dokument som Överklagandenämnden har haft att ta ställning till.

Professor Bohlins kommentarer behandlades anonymt, liksom andra experters synpunkter, dels i den expertgrupp om Gudstjänstmusik A som ingick i granskningsfasen (med bland annat representanter för fem musikorganisationer), dels i revisionens slutförslagsgrupp. Utifrån synpunkterna i granskningsfasen gjorde slutförslagsgruppen sedan en sammanvägd bedömning hösten 2015 och ett reviderat kyrkohandboksförslag kunde färdigställas och sedan remitteras 2016 efter beslut i kyrkostyrelsen.

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Kyrkklockor ringer på 100-årsdagen av första världskrigets slut9.11.2018 08:12Pressmeddelande

På söndag, den 11 november, är det 100 år sedan första världskriget tog slut. Detta uppmärksammas med att kyrkklockor ringer kl. 13:30 i flera europeiska länder. I Svenska kyrkan tas det internationella initiativet upp och kyrkor på flera ställen i landet kommer att ringa, däribland Uppsala domkyrka. 100-årsminnet av krigsslutet kommer också att uppmärksammas i söndagens gudstjänster i många församlingar.

Kyrkornas Världsråd möts i Uppsala2.11.2018 08:58Pressmeddelande

Under den kommande veckan sammanträder Kyrkornas Världsråds exekutivkommitté (styrelsens arbetsutskott) i Uppsala. Kyrkornas Världsråd är den ekumeniska rörelsens främsta företrädare. Under 2018 har Kyrkornas Världsråd firat 70-årsjubileum för att följa upp arbetet med enhet, rättvisa och fred i världen. Det är dessutom 50 år sedan världsrådets viktiga generalförsamling ägde rum i Uppsala, som blev en vändpunkt för arbetet med religion och utvecklingsfrågor, social rättvisa, kommunikation och påverkansfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum