Högskolan i Halmstad

Omvärlden har stor påverkan på sysselsättning efter gymnasiesärskolan

Dela

Nästan var fjärde tidigare elev från gymnasiesärskolan saknar en känd sysselsättning efter skoltiden. Varför är det så? Svaret är komplext. Att en stor del av den här gruppen inte har en sysselsättning handlar om flera olika faktorer. Det handlar om individerna själva – som har olika önskemål och viljor – men det handlar ännu mer om miljön runt omkring.

Renee Luthra har i sin avhandling undersökt vilka faktorer som bidrar till att unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning inte har en känd sysselsättning efter gymnasiesärskolan samt deras upplevelser och erfarenheter. I avhandlingen benämns dessa individer som Not in Employment, Education or Daily activity (NEED).

– Det är en betydande grupp personer som är NEED. Det gör det viktigt att öka kunskapen om varför de är NEED och förstå faktorerna bakom, säger Renee Luthra, som i sin avhandling har utgått från tidigare studier från Högskolan i Halmstad.

Personerna i gruppen har alla individuella situationer att utgå från. De är olika individer med viljor, önskemål och förutsättningar, men det är omvärlden och särskilt mötet mellan individ och omvärlden som har stor betydelse. Till exempel begränsade eller olämpliga alternativ till sysselsättning efter skolan, barriärer på arbetsmarknaden, svårigheter med stödsystem och negativa attityder.

– Det handlar inte bara om individen, även om det också är viktigt, utan det handlar mycket om olika miljöer som i interaktionen med individen ibland hjälper och ibland försvårar när det gäller att hitta en sysselsättning, säger Renee Luthra.

I en av studierna, som är baserad på ett nationellt register (Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability, HURPID), har Renee Luthra tittat på statistik för att hitta samband mellan dem som inte har en sysselsättning och faktorer som ekonomisk ersättning, LSS-insatser och familjesituation. I den andra studien har Renee Luthra intervjuat tio personer i målgruppen och undersökt hur processen har sett ut från gymnasiesärskolan till att inte ha en sysselsättning, erfarenheter av kontakter med myndigheter och stödsystemet, samt sociala relationer och tillhörighet.

Inte alltid socialt exkluderade

– Att vara NEED kan ses utifrån olika perspektiv. Å ena sedan anses dessa personer vara socialt exkluderade eftersom de inte har en sysselsättning och inte deltar i samhället som många andra. Å andra sidan känner de tillhörighet i sina nära relationer. Social exkludering är ingen permanent känsla som gäller i alla situationer, utan man kan känna olika grad av både social exkludering och tillhörighet, säger Renee Luthra.

I målgruppen finns också vissa personer som motstår kategorisering och därför väljer att inte delta på arenor eller i stödsystem som förknippas med intellektuell funktionsnedsättning.

Renee Luthra förtydligar att NEED-gruppen är en heterogen grupp och att det är flera faktorer som bidrar till och påverkar att de är utan sysselsättning. Därför hoppas hon att hennes resultat kan bidra med kunskaper så att samhället och välfärdsaktörer kan möta individernas behov på ett bättre sätt:

– Resultatet behövs också i insatser som motverkar att personer hamnar utanför sysselsättning, samt för att utveckla riktade stödinsatser som stärker möjligheterna till ökad delaktighet i samhället.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Ny tankesmedja på Högskolan i Halmstad ordnar öppen föreläsning om demokratin i klimatkrisens tid25.11.2021 15:05:40 CET | Pressmeddelande

Tankesmedjan Ideas har bildats för att skapa en mötesplats för aktuella samhällsfrågor med fakta och forskning i fokus. Ideas, som har sin hemvist vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, bjuder in till föredrag, samtal och poddsändningar som berör många i samhället. Första aktiviteten på Ideas är föredraget Demokratin i klimatkrisens tid med Daniel Lindvall, forskare vid Uppsala universitet.

Hur ska kombinationen idrott och högre studier bli hållbar för elitidrottare?25.11.2021 09:15:00 CET | Pressmeddelande

Att kombinera en elitidrottssatsning med studier innebär att idrottare har en dubbel karriär, något som forskning visar kan vara utmanande. Hur hanterar elitidrottande högskolestudenter utmaningarna och hur kan stödet till individerna optimeras genom att etablera och utveckla utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer? Det är fokus i en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också har bidragit till nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer i Sverige.

Trio får pris för innovation och samverkan och Hans Löfgren får årets pedagogiska pris12.11.2021 16:02:02 CET | Pressmeddelande

I dag, fredagen den 12 november, under firandet av akademisk högtid på Högskolan i Halmstad, delades lärosätets pedagogiska pris respektive pris för samverkan och innovation ut. Vinnare av respektive pris är Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik, och Olga Torstensson, universitetsadjunkt i datornätverksteknik, Malin Bornhager, universitetsadjunkt i datornätverksteknik och Muhammad Ahsan Rasool, universitetsadjunkt i nätverksforensik.

Högskolan firar framgång och framsteg – 13 nya professorer installeras4.11.2021 10:55:39 CET | Pressmeddelande

Nästa fredag, den 12 november, firar Högskolan i Halmstad återigen akademisk högtid. Då installeras 13 nya professorer i sitt ämbete och 13 nya doktorer promoveras, däribland en hedersdoktor. Andra akademiska framgångar uppmärksammas, till exempel delas pedagogiska priset samt priset för samverkan och innovation ut – för såväl 2020 som 2021. På tisdag och onsdag, den 9 och 10 november, håller de nya professorerna och den nya hedersdoktorn installationsföreläsningar.

Högskolan stärker spetskompetensen inom informationsdriven vård26.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sju forskare rekryteras för att ytterligare stärka lärosätets forskning och utbildning inom informationsdriven vård och hälsoinnovation. – Högskolan i Halmstad siktar på att, tillsammans med Region Halland, utveckla en ledande europeisk kompetensnod för informationsdriven vård. Våra nya medarbetare, deras kunskap och erfarenheter är viktiga steg mot detta mål, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, tillträdande vicerektor för forskning vid Högskolan i Halmstad.

Inbjudan till pressträff: Forskningsprojektet Sweden-China Bridges rapport om batteribyte på tunga fordon30.9.2021 14:59:25 CEST | Pressmeddelande

Inom forskningsprojektet Sweden-China Bridge publiceras nu den andra omfattande studien i Kina med fokus på batteribyten för tunga fordon. I studien har man undersökt förekomsten av batteribyte (battery-swapping) för tunga elfordon, det vill säga att enkelt byta ett urladdat batteri mot ett fulladdat, i stället för att ladda batteriet med kabel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum