Göteborgs stift

Öppet att föreslå ny biskop i Göteborgs stift

Dela

Alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift ska få möjlighet att föreslå vem de vill se som ny biskop i Göteborgs stift. Fastlagssöndagen, den 26 februari, öppnar en förslagslåda som hålls öppen i fyra månader. Under den tiden tas förslag emot och läggs ut på stiftets webbplats.

Biskop Per Eckerdal går i pension i slutet av februari 2018 och lägger ner staven i samband med en gudstjänst i Göteborgs domkyrka. Den 4 mars 2018 vigs stiftets nya biskop i Uppsala domkyrka.

Förslagslåda på webben 
Fastlagssöndagen, den 26 februari, öppnar en förslagslåda på webben. Då inbjuds alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift att komma med förslag på vem de vill se som biskop Per Eckerdals efterträdare. Via e-post eller brev skickar man in sitt förslag på biskopskandidat. 

-- Vi vill att det ska vara en öppen process eftersom biskopen är biskop för alla stiftsbor i Bohuslän, Halland och Västra delen av Västergötland, säger personalutskottets ordförande Ing-Marie Gustavsson. Biskopen är en offentlig person som möter människor i stiftet och som inbjuds att tala och medverka i olika sammanhang. 

Enkelt att tillfråga 
Den som vill föreslå en biskopskandidat skriver namn på kandidaten och var personen finns, en kort motivering samt bekräftar att personen är tillfrågad. Som förslagsställare måste man också uppge sitt namn och var man bor samt bekräfta att man är medlem i Svenska kyrkan. Namnet på förslagsställaren kommer inte att redovisas på webben och det kommer heller inte att redovisas hur många som föreslår en kandidat. 

-- Det blir inte en omröstning på nätet, säger kommunikatör Torgny Lindén. Vi redovisar bara namn och korta motiveringar på de som föreslås. Det är också viktigt att personen är tillfrågad om man står till förfogande som biskopskandidat. Idag är det ganska enkelt att skicka en fråga via e-post eller på annat sätt ta kontakt. 

Öppen hearing med kandidaterna 
När förslagslådan stängts vidtar den formella delen av valet. Då samlas stiftets präster och diakoner tillsammans med lika många förtroendevalda till ett nomineringsval. Sammanlagt ca 1260 personer har rösträtt i biskopsvalet. De kandidater som får minst fem procent av rösterna går sedan vidare till valomgång ett. Om en kandidat då får mer än 50 % av rösterna blir den personen biskop. Annars blir det en andra valomgång med de två främsta kandidaterna. 

Mellan nomineringsvalet och valomgång ett kommer kandidaterna att få presentera sig på olika sätt, bland annat vid en hearing i Göteborg som är öppen för allmänheten. 

-- Senast den 8 november har stiftet en vald biskop, avslutar Ing-Marie Gustavsson. Och första söndagen i mars 2018 vigs denne till biskop i Göteborgs stift. 

Den som är intresserad av biskopsvalet hittar alla fakta på Göteborgs stifts webbplats. Det är också via den allmänheten kan vara med och föreslå sin kandidat till biskop i Göteborgs stift. 

Läs mer om biskopsvalet: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017 
(Så väljs en biskop, Vem kan bli biskop, Vilka får välja och Tidsplan för biskopsvalet) 

Förslagslåda i biskopsvalet: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/forslagslada

Frågor om biskopsvalet: Torgny Lindén, kommunikatör, 031-771 30 31, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum