Vision

Öppet Brev från 10 organisationer till Sveriges politiker: ta ungas pyskiska ohälsa på allvar!

Dela

Det är ett faktum att fler och fler unga mår psykiskt dåligt. Det är en nedåtgående spiral som varit mer än tydlig de senaste åren. Många pratar om den. Men nu behöver vi politiker som agerar. Därför riktar vi det här öppna brevet till er, landets ansvariga politiker. Det är dags att ni alla tar ungas psykiska hälsa på det allvar våra barn och unga förtjänar!

Vi vet att så många delar i en ung (eller vuxen också för den delen) människas liv hänger ihop med hens psykiska välbefinnande. Att må dåligt påverkar skolresultaten, känslan av att vilja leva, viljan att bidra till det samhälle en lever i, orken att ha sociala relationer till andra människor och att vilja och orka stå emot om någon annan vill försöka ta makten över ens liv. De första varningslamporna om den ökade psykiska ohälsan bland unga tändes redan under 1990-talet. 20 år senare så står vi fortfarande och ser på hur en hel generation mår allt sämre. Det krävs en ordentlig kraftansträngning, satsningar och nya tydliga lagar och riktlinjer som gör att samhället på allvar kan börja hantera problemet.

Efter valet den 9 september, vill vi att ni, oavsett politisk färg, lovar att sätta barns och ungas psykiska hälsa högt på dagordningen. Vi vill att ni politiker lyfter frågan för att alla barn och unga ska få sin rättighet att få må bra och kunna leva och prestera sitt allra bästa varje dag, tillgodosedd! Och vi kan inte vänta längre. Därför kräver vi:

  • En förstärkt elevhälsa. Inför nationella riktmärken för hur många elever en skolkurator kan vara ansvarig för i olika kontexter. Idag kan en kurator ensam ansvara för 3000 elever. 
  • Att skollagen förtydligas med vad lydelsen ”tillgång till en kurator” innebär och förpliktigar till. Idag är det upp till varje kommun att bedöma. Det främjande och förebyggande arbetet på skolan måste vara i fokus och det kräver tid och möjligheter för olika professioner inom skolan att samarbeta.
  • Varje skolledare behöver ha tillgång till en stark elevhälsoorganisation för att alla elever ska få det stöd de behöver.
  • En stärkt samverkan mellan elevhälsan, socialtjänst och BUP för att minska köerna och se till att alla elever får det stöd de behöver oavsett tid på dygnet eller året.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Sofie Hallberg, grundare Ångestpodden

Ida Höckerstrand, grundare Ångestpodden

Esther Kazen, feministpastorn

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Therese Lindgren, influencer

Mårten Granlund, grundare Under Kevlaret

Charlie Eriksson, grundare Aldrig Ensam

Alfred Skogberg, generalsekreterare Suicide Zero

Alàn Ali, ordförande MÄN

Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS

Thomas Sekelius, influencer

Chloé Lillo, mediastrateg KFUM JKS

Carina Larm, verksamhetsledare TjejCompaniet

Christian Dahlström, grundare podden Sinnessjukt

För mer information, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, 070 746 2124

Sofie Hallberg, grundare Ångestpodden, 072 711 1993

Ida Höckerstrand, grundare Ångestpodden, 076 321 0973

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Fem faktorer för framtidens socialtjänst29.8.2018 10:39Pressmeddelande

Vision har startat en dialog med 30 000 medlemmar som jobbar inom socialt arbete i syfte att samla in idéer och synpunkter på hur den sociala välfärden kan utvecklas. Bakgrunden är regeringens översyn av socialtjänstlagen och vissa delar av socialtjänstens arbete, som pågår fram till 2020, och där Vision har en expertroll. Visions medlemmar har i denna sammanställning identifierat fem faktorer som är mest angeläget att åtgärda för att människor ska få ett så bra socialt stöd som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum