Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Öppet brev från fordonsbranschen till Myndigheten för Yrkeshögskolan

Dela

Mer än hälften av företagen i vår bransch har svårt att hitta personal. Ändå beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan bara en utbildning på fordonsområdet under förra året. Det är skandal, menar tre branschföreningar.

Enligt Transportföretagens senaste underökning saknar branschen totalt 6800 personer och med beräknade pensionsavgångar fram till och med 2024 förväntas siffran öka till nya rekordnivåer. Det är därför dags att prioritera fordonstekniska utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Den fordonstekniska branschen har sedan år tillbaka haft ett stort anställningsbehov och enligt den senaste undersökningen från Transportföretagen, Tempen på motorbranschen 2022, kan vi se att anställningsbehovet ökat ytterligare från redan rekordhöga tal till en nivå som gör gällande att 60 procent av branschens svarande företag uppger att de har svårt att rekrytera ny personal. Störst är bristen på kompetenta fordonstekniker. År 2022 saknar branschen som helhet 6800 personer och de kommande två åren förväntas dessutom ytterligare 1400 personer gå i pension. Motorbranschens och den fordonstekniska branschens kris är därmed här och nu och lyckas vi inte locka fler att utbilda sig till ett arbetsliv i vår sektor blir krisen total, inte bara för motorbranschen utan för samhället i stort.

Om vi ska ha en chans att förkomma en ytterligare försvårad situation för Sveriges fordonsverkstäder behövs proaktivitet och en del av lösningen finns inom ramen för yrkeshögskolan. Men då måste också Myndigheten för Yrkeshögskola aktivt välja att bevilja fler av de fordonstekniska yrkeshögskoleutbildningar olika aktörer i landet ansöker om att få bedriva.

Självfallet kommer gymnasieskolan även fortsättningsvis att vara viktigast branschens kompensförsörjning. Men även om kursinnehållet i fordonsprogrammet reviderats och anpassats efter förändrade behov kan utbildningsformen inte ge det djup en yrkeshögskoleutbildning genererar.

Gymnasieskolan kan inte heller ensamt motverka personalbristen i den takt våra fordonsverkstäder förutsätter. Utbildningssatsningar på avancerad yrkeshögskolenivå är därför en obeskrivligt viktig pusselbit för den fordonstekniska branschens behov av arbetskraft. Vi behöver personer som har djup kompetens och som kan utföra avancerade diagnoser och åtgärder på såväl gas- och elfordon samtidigt som vi behöver kompetenser som fortsatt kan utföra samma typ av arbeten i fossila bränslesystem till dess att dessa fordon är helt utfasade.

Därför ser vi det som ytterst oroväckande för vår bransch att Myndigheten för Yrkeshögskolan vid förra ansökningsomgången beviljade medel till en enda fordonsteknisk utbildning.

I en tid då marknaden skriker efter välutbildade tekniker till hela fordonsbranschen, tekniker med högvoltskompetens, samt med djup kompetens inom fordonsdiagnostik och digitalisering är detta en katastrofal siffra för hela branschen. Bristen på beviljade utbildningar skickar också tydliga men felaktiga signaler till landets olika utbildningsanordnare, något som också går att skönja i ett minskat antal ansökningar om att få bedriva fordonstekniska utbildningar. Varför ansöka om en utbildning om den ändå inte blir beviljad?

Yrkeshögskolan kan på kort tid generera välutbildad och efterlängtad personal till motorbranschen. En hög andel av de studerande går också direkt ut i jobb efter avslutad utbildning. Motorbranschen behöver fler yrkeshögskoleutbildningar för att kunna tillgodose samhällets behov av transporter och fordonsunderhåll.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm

08-519 475 10https://www.sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) – en branschförening där verkstädernas frågor står i centrum – och inget annat!

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största verkstadsförening inom fordonsbranschen och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag.
Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska fordonseftermarknaden.
Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, och är medlem i det internationella skadenätverket AIRC,
samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.

Följ Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Arbetsgivarens ansvar vid jobb med elfordon10.1.2023 23:22:46 CET | Pressmeddelande

Hur påverkar elfordonen blåljusmyndigheternas arbete och vad behöver arbetsgivarna ha för kunskaper och resurser för att deras medarbetare ska kunna hantera elfordon? Välkommen till Mekonomen Vårby allé 53 i Vårby i södra Stockholm den 13/1 kl 10:00 – så berättar vi på Sveriges Fordonsverkstäders Förening mer om detta. På plats finns även polismyndigheten som informerar om vad de gör för att kunna hantera elfordon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum