Moment Group

Öppet brev no. 2: UPPLEVELSEBRANSCHEN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG EN TOTAL KOLLAPS, REGERINGEN MÅSTE GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING - NU!

Dela

För en månad sedan gick vi ut med ett öppet brev till regeringen som plockades upp av media och spreds i sociala kanaler. Därefter har vi intervjuats om branschens tuffa läge i Nyhetsmorgon i TV4 och en rad olika tidningar samt diskuterat frågan i möten med politiker på riksdagsnivå, med kansliråd på kulturdepartementet och med ordförande i kulturutskottet. De har alla visat ett stort intresse och ställt många frågor för att verkligen förstå branschen och det behov av tidsramar, tydlighet i restriktioner och tillräckliga stödpaket som vi alla desperat efterfrågar. Vi uppskattar dessa dialoger och finns självklart tillgängliga för en fortsättning – men för en hel närings överlevnad krävs handling – och det måste ske NU!

Vår industri består av ett ekosystem med många yrkeskategorier och näringar som under långa perioder och med stora investeringar underhåller Sverige. Det handlar exempelvis om teatrar, musikalscener, showrestauranger, konsertarenor, underhållningsproduktioner samt företagsevent och fram till 11 mars 2020 skapade upplevelsebranschen många arbetstillfällen och var en bransch med god tillväxt.

YTTERST ALLVARLIGT LÄGE – STÖDPAKET BEHÖVS NU!

Sedan snart ett halvår tillbaka är våra verksamheter mer eller mindre belagda med näringsförbud. Trots detta kvarstår höga hyror, ökande personalkostnader och tomma lokaler som snabbt tömmer våra kassor.

Hyror för lokaler utan verksamhet utgör en stor del av de fasta kostnaderna i ett bolag och vår erfarenhet är att i princip inte någon hyresvärd har gått med på några som helst lättnader under detta tuffa halvår. Det enda ett fåtal har gått med på är uppskov med hyran, vilket byggt på det skuldberg många bolag nu skjuter framför sig. Den hyresrabatt som beslutades i vårens stödpaket har enligt vår erfarenhet och efter vad vi förstått från kollegor i branschen till stor del varit verkningslös, vilket innebär att vi i branschen själva får ta hela smällen med höga hyror för lokaler vi inte har någon möjlighet att bedriva verksamhet i.

Personalmässigt har vi en ännu tuffare situation än per den sista juli då stödet för korttidspermitteringar minskade från 80% till 60%. Vi betalar alltså idag 40% av lönekostnaderna trots att vi till stor del inte har några arbetsuppgifter för våra medarbetare. Den möjlighet till 3 månaders uppskov med skatter och avgifter som beslutades i vårens stödpaket har använts av de flesta och kommer det inte nya möjligheter till ytterligare månaders uppskov är den kostnaden också en tung post som starkt påverkar bolagens likviditet.

Möjligheten att starta upp större arenor med det aviserade maxantalet om 500 personer är obefintlig då det krävs minst 75% - 80% beläggning för att ens göra ett break-even resultat för exempelvis en teater- eller musikalproduktion. För att en musikal på China Teatern med sina 1249 platser ska göra ett nollresultat krävs det alltså minst 950 personer i publiken plus cirka ett hundratal som jobbar på och bakom scenen.

För att rädda branschen måste regeringen fatta beslut om ett nytt stödpaket NU och under september måste bolagen kunna ansöka om stöden för att sedan få dem utbetalda i oktober – i annat fall kommer många bolag i branschen att gå i konkurs under hösten.

LÄMNA OSS INTE I STICKET

Vi behöver tidsramar för uppstart och kraftfulla stödpaket för att överleva under den tiden restriktioner hindrar oss från att bedriva våra verksamheter fullt ut. I gengäld lovar vi att använda all vår expertis för att på ett ansvarsfullt sätt hantera återöppningen av arenor, teatrar och showrestauranger utifrån varje lokals specifika förutsättningar.

Det är nu sista chansen att rädda en hel näring som skapar tusentals jobb, miljarder kronor i skattepengar och genuin glädje i vårt samhälle. Framtiden är ljus och denna kris är övergående – men för att överleva behöver vi stöd – och vi behöver det NU!

Otto Drakenberg
VD/Koncernchef Moment Group
0708-64 55 04, otto.drakenberg@momentgroup.com

 
**********************************

RESTRIKTIONSLÄTTNADER

Låt varje arena/arrangör äga ansvaret och säkerställa en trygg återöppning utifrån respektive arenans unika förutsättningar.

Skapa tydliga och relevanta restriktioner och håll dem enkla genom att undvika tillägg och undantag,

Säkerställ att restriktionerna upplevs rimliga när olika branscher jämförs (shoppinggalleria kontra arenaarrangemang, fulla flygplan kontra teatersittning, restaurang kontra krogshow).

Sträva efter ett fåtal generella restriktioner och riktlinjer, som med logik kan anpassas till respektive arena/arrangemang och låt varje arena/arrangör addera ytterligare krav för att säkerställa hanteringen på den specifika arenan eller det konkreta arrangemanget.

Kommunicera preliminära tidsramar, som kan uppdateras om antagandena gällande pandemins påverkan förändras. Detta ger arenor/arrangörer en möjlighet att planera för successiv återöppning av verksamheterna.

Upprätta dedikerade resurser inom relevanta myndigheter för arenans/arrangörens möjlighet till dialog och ett proaktivt godkännande av sin plan och sina insatser i motsats till att enbart använda myndigheten reaktivt som en kontrollfunktion.


**********************************

STÖDPAKET

De konkreta förslag på stöd som presenteras nedan behöver beslutas NU för att bolagen skall kunna ansöka om stöden under september och få dem utbetalda i oktober.

KULTURSTÖD & OMSTÄLLNINGSSTÖD – tillfälliga stöd som gällde fram till sommaren.

KRAV: förläng STÖDEN att gälla retroaktivt från JUNI 2020 t.o.m. juni 2021 och skapa en TYDLIG OCH EFFEKTIV PROCESS för ansökan av stöden med MINIMAL ADMINISTRATION och snabb utbetalning.

KORTTIDSARBETE – gällde med stöd upp till 80% fram till 31 juli – nu ligger maxtaket på 60% och detta gäller fram till 31 dec 2020.

KRAV: HÖJ TILL 80% och förläng T.O.M. mars 2021 – alternativt så länge restriktionerna omöjliggör verksamhet.

ARBETSGIVARAVGIFTER, AVDRAGEN SKATT OCH MOMS – tillfälliga anstånd för maximalt tre månader gäller fram till sista september 2020.

KRAV: UTTÖKA MAX ANTAL MÅNADER SOM ANSTÅNDET KAN BEVILJAS ATT GÄLLA T.O.M. MARS 2021
OCH SENARELÄGG TIDPUNKTEN FÖR ÅTERBETALNING AV BEVILJADE ANSTÅND.

-------------

För att kunna återstarta verksamheterna när restriktionerna lättar behöver bolagen i branschen stöd:

ÅTERSTARTSSTÖD – många bolag som i grunden har en sund verksamhet har idag tomma kassor efter många månaders näringsförbud. För att kunna återstarta behöver investeringar i form av exempelvis produktion, personal och marknadsföring göras. Tidsspannet innan intäkterna börjar strömma in är en period då stöd med likviditeten behövs för att en bransch med tomma kassor ska kunna räddas.

KRAV: ANVÄND BRANSCHEN SOM BOLLPLANK FÖR ATT SÄKERSTÄLLA UTFORMNING AV STÖDET FÖR BÄSTA EFFEKT OCH ÅTERKOM MED BESKED OM ANSÖKNINGSPROCESS UNDER FJÄRDE KVARTALET FÖR UTBETALNING AV STÖDET I JANUARI 2021.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Moment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin - prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet18.9.2020 15:57:58 CESTPressmeddelande

Bolagets ledning har tidigare meddelat att bolagets likviditet bedömts vara tillräcklig för att bedriva verksamheten fram till och med utgången av 2020 under förutsättning att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020. Då restriktionslättnader uteblivit är återöppningen av bolagets olika verk-samheter inte möjlig i den utsträckning som krävs för tillfredsställande likviditet. Tillräckliga stödpaket har heller inte beslutats från regeringens håll. Bolaget bedömer därför att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020. Ett intensivt arbete pågår för att säkra såväl likviditeten i närtid som finansieringen på längre sikt.

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 202024.7.2020 09:13:36 CESTPressmeddelande

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum