Qred Holding AB (publ)

Öppet brev till Per Bolund och Sveriges regering

Dela

Fintech-bolagen kan bidra till att rädda svenska småföretag

Mot bakgrund av den nuvarande Corona-pandemin och dess allvarliga återverkningar på ekonomin beräknar vi att ett betydande antal små och medelstora företag sannolikt kommer att tvingas i konkurs på grund av likviditetsbrist. Vi vill ta tillfället i akt att föreslå konkreta åtgärder som kan rädda många tusen småföretag från förestående konkurs.

Vår nyligen genomförda undersökning bland våra aktiva svenska kunder  med upp till 10 anställda visar att hela 60% är oroade eller mycket oroade av konsekvenserna på den egna verksamheten till följd av den minskade affärsverksamheten. 

Vi har noga följt Regeringens förslag för att motverka pandemins effekter i svenskt näringsliv, och anser att de åtgärder som vidtagits för att adressera likviditetsbristen i de allra minsta företagen inte kommer att få önskad effekt.

Vår bedömning är att de flesta av regeringens förslag i första hand gynnar större företag. Att tillföra likviditet till de traditionella bankerna kommer sannolikt inte medföra att småföretag får större likviditet. Bankerna har i decennier försummat de minsta företagen och saknar tyvärr förmåga eller intresse av att finansiera mikroföretag. Exportkreditnämnden är inte en relevant finansieringskälla för alla våra småföretag inom t.ex. restaurang, bygg och transport. ALMI fyller en viktig samhällsroll, men saknar tyvärr den teknologin och utformning av processen som nu krävs för sätta in snabba insatser i stor skala och det finns en risk att ALMIs stöd inte hinner fram i tid.

Idag finns det flera etablerade digitala aktörer som specialiserat sig på företagslån till de allra minsta företagen. Trots relativt hög finansieringskostnad har de digitala processerna möjliggjort att ett mycket stort antal lån med relativt små belopp kan hanteras effektivt och med lönsamhet. Fintech-bolagen är idag den enda möjligheten att på kort tid kunna tillföra småföretagen nödvändig likviditet för att undvika en kraftig uppgång i antalet konkurser.

De beräkningar som vi gjort visar att bara de lån som Qred ger ut har skapat 10 nya arbetstillfällen per dag, 7 dagar i veckan. Med hjälp av digitala processer och algoritmbaserad kreditbedömning kan verksamheten snabbt ökas. Dock hämmar tillgången på likvida medel oss att hjälpa ännu fler småföretag.

Vi uppmanar Regeringen att ta fram stödpaket som verkligen hjälper småföretagare och är villiga att diskutera hur Qred och andra fintech-företag kan bidra till att lösa krisen.

Emil Sunvisson
VD, Qred AB

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Qred Holding AB (publ)
Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 STOCKHOLM

020-150 333https://qred.com/se/

Qred är Sveriges snabbast växande fintech-företag och marknadsledande i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor. Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna och har även en pågående etablering i Brasilien. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 2,5 miljarder kronor till investeringar och rörelsekapital hos småföretag. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse. Qred omsatte 126 mkr 2018 och har för närvarande ca 55 anställda i Stockholm, Helsingfors och Riga. 

Följ Qred Holding AB (publ)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Qred Holding AB (publ)

Qred ökar intäkter med 90% under första kvartalet 202028.5.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Qred växte kraftigt under årets första kvartal och intäkterna ökade med 90 %. Dessutom ökade antalet månatliga användare på plattformen med 47 % från föregående år. I början av mars blev Qred utsedda av Financial Times till Sveriges snabbast växande företag och placerades på 8e plats i Europa på den årliga listan över Europas 1000 snabbast växande företag. Från mitten av mars ändrades situationen på marknaden till följd av pandemin orsakad av coronavirusets utbrott. Qreds digitaliserade affärsmodell har bidragit till att effekterna kunnat pareras på ett positivt sätt. “Vi har kunnat bemöta de begränsningar i rörligheten som coronautbrottet orsakat tack vare vår digitaliserade process och molnbaserade affärsmodell. Dessutom har vi en balanserad kundbas som sträcker sig över många branscher vilket sprider risken ytterligare”, säger Andrea Romander på Qred. Pandemin har dock skapat en osäkerhet i ekonomin och betalningsförmågan för bolagets kunder kommer med stor sannolikhet att försämras

Ändrat datum för Qred Holding AB (publ) årsstämma 202027.5.2020 16:45:00 CESTPressmeddelande

Qred har tidigare enligt kallelse meddelat att årsstämman 2020 skulle hållas torsdagen den 28 maj 2020. På grund av tekniska problem vid utskicket av tidigare kallelse har styrelsen beslutat om att flytta årsstämman till tisdagen den 30 juni 2020, klockan 09:00. Stämman kommer att hållas i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna datumändring kan medföra. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.

Qred kallar till bolagsstämma29.4.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Qred kallar till bolagsstämma Qred Holding AB (publ) (“Qred”) kallar aktieägare till ordinarie bolagsstämma kl 09:00 den 28 maj 2020 i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Kallelsen finns i sin helhet på Qreds hemsida eller på denna länk. Qred publicerar årsredovisning Idag publicerar även Qred sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen i sin helhet samt mer information finns att läsa på Qreds hemsida eller på denna länk. Qred gör extra reservering för kreditförluster på 32,6 mkr. Till följd av Coronautbrottet förväntas kreditförlusterna för redan utgivna lån att öka. En extra avsättning på 32,6 mkr kommer att göras i det första kvartalet för förväntade men ännu ej konstaterade kreditförluster. Qred pausar preferensaktieprogram fram till november Många preferensaktieägare har begärt inlösen av preferensaktier efter Coronautbrottet. Inlösen är villkorat av styrelsens beslut. Av de preferensaktieägare som begärt att få inlösen i maj (totalt 2953 aktier, motsvarande 29,5 mkr) har

Qred Holding AB publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm17.4.2020 14:00:00 CESTPress release

Qred Holding AB (publ) (the “Company”) has issued a senior secured bond loan of EUR 40,000,000 on 17 June 2019, within a total framework amount of EUR 100,000,000, on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate and mature on 17 June 2022. The Company will apply for listing of the bonds on the Corporate Bond list at Nasdaq Stockholm during May 2020 and the bonds are planned to be admitted to trading at Nasdaq Stockholm during May or early June 2020. In connection with this, the Company has prepared a prospectus. The prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority in accordance with the Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017 of the European Parliament and of the Council. The prospectus will be available on the Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se) and on the Company’s website (wp.qred.com/se/bond-information). For further information, please contact: Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Communicat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum