Qred AB

Öppet brev till Per Bolund och Sveriges regering

Dela

Fintech-bolagen kan bidra till att rädda svenska småföretag

Mot bakgrund av den nuvarande Corona-pandemin och dess allvarliga återverkningar på ekonomin beräknar vi att ett betydande antal små och medelstora företag sannolikt kommer att tvingas i konkurs på grund av likviditetsbrist. Vi vill ta tillfället i akt att föreslå konkreta åtgärder som kan rädda många tusen småföretag från förestående konkurs.

Vår nyligen genomförda undersökning bland våra aktiva svenska kunder  med upp till 10 anställda visar att hela 60% är oroade eller mycket oroade av konsekvenserna på den egna verksamheten till följd av den minskade affärsverksamheten. 

Vi har noga följt Regeringens förslag för att motverka pandemins effekter i svenskt näringsliv, och anser att de åtgärder som vidtagits för att adressera likviditetsbristen i de allra minsta företagen inte kommer att få önskad effekt.

Vår bedömning är att de flesta av regeringens förslag i första hand gynnar större företag. Att tillföra likviditet till de traditionella bankerna kommer sannolikt inte medföra att småföretag får större likviditet. Bankerna har i decennier försummat de minsta företagen och saknar tyvärr förmåga eller intresse av att finansiera mikroföretag. Exportkreditnämnden är inte en relevant finansieringskälla för alla våra småföretag inom t.ex. restaurang, bygg och transport. ALMI fyller en viktig samhällsroll, men saknar tyvärr den teknologin och utformning av processen som nu krävs för sätta in snabba insatser i stor skala och det finns en risk att ALMIs stöd inte hinner fram i tid.

Idag finns det flera etablerade digitala aktörer som specialiserat sig på företagslån till de allra minsta företagen. Trots relativt hög finansieringskostnad har de digitala processerna möjliggjort att ett mycket stort antal lån med relativt små belopp kan hanteras effektivt och med lönsamhet. Fintech-bolagen är idag den enda möjligheten att på kort tid kunna tillföra småföretagen nödvändig likviditet för att undvika en kraftig uppgång i antalet konkurser.

De beräkningar som vi gjort visar att bara de lån som Qred ger ut har skapat 10 nya arbetstillfällen per dag, 7 dagar i veckan. Med hjälp av digitala processer och algoritmbaserad kreditbedömning kan verksamheten snabbt ökas. Dock hämmar tillgången på likvida medel oss att hjälpa ännu fler småföretag.

Vi uppmanar Regeringen att ta fram stödpaket som verkligen hjälper småföretagare och är villiga att diskutera hur Qred och andra fintech-företag kan bidra till att lösa krisen.

Emil Sunvisson
VD, Qred AB

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Qred AB
Qred AB
Tulegatan 15
113 53 STOCKHOLM

020-150 333https://qred.com/se/

Qred är Sveriges snabbast växande fintech-företag och marknadsledande i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor. Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna och har även en pågående etablering i Brasilien. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 2,5 miljarder kronor till investeringar och rörelsekapital hos småföretag. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse. Qred omsatte 126 mkr 2018 och har för närvarande ca 55 anställda i Stockholm, Helsingfors och Riga. 

Följ Qred AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Qred AB

Qred återköper obligationer för att stärka det egna kapitalet27.3.2020 16:30:00 CETPressmeddelande

Qred Holding AB (publ) (“Företaget”) har återköpt obligationer till ett nominellt värde om EUR 7 300 000. Återköpet avser Företagets seniora säkerställda obligation med ett nominellt belopp om EUR 40 000 000 (ISIN: SE001250726). Obligationen har en rörlig ränta motsvarande EURIBOR 3m plus 8,5 procent och förfaller till betalning i juni 2022. Den genomsnittliga köpeskillingen motsvarar 75,75 procent av obligationens nominella belopp. Företaget innehar efter förvärven ett nominellt belopp om EUR 7 300 000.

Qred i ny kampanj: marknadsför sina kunders inlägg på social media26.3.2020 10:15:00 CETPressmeddelande

Att coronaviruset på något sätt drabbar oss alla råder det inga tvivel om. Några av de som drabbas hårdast ekonomiskt är småföretagarna som inte kommer att ha samma kundflöden under perioden när karantän och socialt avståndstagande är rekommenderat. Därför väljer nu fintechbolaget och bankutmanaren Qred att marknadsföra sina kunders inlägg på social media. “Småföretagarna går på knäna i tider som dessa. För oss är det självklart att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt och att sprida deras budskap i social media är ett sätt vi kan hjälpa till på. Vi sitter inte bara på resurserna för att faktiskt göra något, utan även på insikter från vårt arbete i våra egna sociala kanaler”, säger Andrea Romander, presstalesperson på Qred. Qreds kunder kommer att kunna skicka in sina egna filmer där önskat budskap får förmedlas. Därefter kommer marknadsteamet på Qred lägga upp och marknadsföra inlägget i den eller de regioner som företaget verkar i via sina sociala kanaler. Förhoppningen är att de

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum