Srf konsulterna

Öppet brev till Sveriges banker genom Svenska Bankföreningen: När standard riskerar att stranda

Dela

Den 25e i månaden förväntar sig Sveriges anställda ha lönen på sitt bankkonto, oavsett vilken banklösning arbetsgivaren har valt. En förutsättning för att detta ska fungera är att uppgifter från arbetsgivarens lönesystem enkelt kan skickas in till den bank som företaget själv väljer. Därför välkomnar Srf Lönsam, Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna, det standardiseringsarbete som pågår kring bankfilformat. Förutsättningen att lyckas är dock att standarden blir en gemensam standard.

Ambitionsnivån är hög från det nordiska samverkansprojektet P27 Nordic Payment Platform, P27 NPP. Målbilden är att skapa världens första gränsöverskridande betalinfrastruktur. Den nya planerade betalningsinfrastrukturen ska ersätta Bankgirosystemet och Dataclearingen. Bra ambition med förenkling, men när teorin ska omvandlas i praktik kommer vi se ett mer komplicerat regelverk växa fram.

Utgångspunkten är att bankerna tillsammans skapar en nordisk standard med utgångspunkt från formatet ISO 20022, som används globalt. Att arbeta med standarderunderlättar i hantering och ett bra exempel är KI-filen (kontoinsättning) som i stort sett alla företag har kunnat använda för överföring av löneutbetalningar. En enkel men effektfull hantering.

Den komplexa värld som vi lever i ställer dock allt högre krav på säkerhet och affärserbjudanden. Bankerna vill förenkla företagens hantering av gränsöverskridande betalningar och skapa möjligheter till nya innovativa betalningslösningar. Bankerna ser fördelar som exempelvis lägre drift-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem samt internationella standardiserade format. Viljan att tillmötesgå respektive banks önskan att utveckla behov och efterfrågan av nya produkter och tjänster är förståelig. Samtidigt har denna vilja medfört att den standard som utformats ska kunna kompletteras med bankunika tillägg. Där riskerar standarden att stranda. Ett standardformat som kräver anpassningar till 11 olika banker är inget standardformat. Att upprätthålla varje variant av standarden är underhållskrävande, kostsamt och riskfyllt.

Men är inte det en del av verkligheten? Att utbud och efterfrågan ska styra? Om företagen väljer en banktjänst så får lönesystemleverantörer leverera. Det kan man tycka. Och för bankerna skapas fördelar genom lägre drift-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem. Men för lönesystemleverantörerna kommer underhålls- och utvecklingskostnaderna att öka väsentligt i jämförelse med dagens system. Utan samordning, innebär det att varje lönesystemleverantör måste ha kontakt med varje potentiell bank för att säkerställa rätt version av formatet, för att inte riskera att banken har ändrat något som gör att överföringen inte går att genomföra. Hur påverkar det den gemensamma kunden, företagaren? Hur ska de kunna veta vilken fil just de ska ha om de inte tillhör storbankerna? Som det ser ut idag är det 11 banker som är mottagare, men vem vet hur det ser ut i framtiden? Vilken fil ska företagarna skicka till de mindre bankerna? Eller till hybridlösningar som Kivra, Klarna och Swish?

Det finns mycket information angående filerna och utseendet, det svåra kan bli att urskilja vad som kan vara bankunikt. Erfarenhetsmässigt är det en utmaning att samverka med de etablerade bankerna, det anser samtliga lönesystemleverantörer i Srf Lönsam. Trots idoga försök skapas inte förutsättningar för dialog. Bankerna som själva har långa ledtider förväntar sig å andra sidan att deras tidplan ska gälla, dock bör de känna till att utveckling är tidskrävande. Trots att projektet pågått under längre tid är det först nu, samma år som det nya betalinfrastrukturen lanseras, som förutsättningarna börjar att ges till de som förväntas leverera utifrån detta nya. Osäkerheten kring vad som faktiskt gäller är stor.

Vartefter nya tekniska lösningar utvecklas måste hänsyn tas till hur de ska hanteras i införande och på lång sikt. Fler frågor genereras. Hur ska standard för Sigill (HMAC) hanteras? Kommer även detta skilja sig åt mellan bankerna? Hur ska eurobetalningar och övriga ’cross border’ payments hanteras? Blir det en bankgemensam tjänst för valutaomvandling? Sker detta mellan bankerna, så att inte lönesystemen behöver sköta valutaväxling, och i sådana fall, vad är tidplanen för detta?

Srf Lönsam har under många år, tillsammans genom dialog med både offentliga och privata intressenter, skapat bättre förutsättningar för utveckling.

Srf Lönsam uppmanar de svenska bankerna att:

  • Föra en dialog med aktörerna i lönebranschen
  • Hålla standarden till en gemensam standard
  • Utse kontaktpersoner för respektive bank
  • Skapa tydlighet och struktur för vad som är unikt för varje bank
  • Ge tydliga förutsättningar för förvaltning

Framför allt välkomnar Srf Lönsam till dialog, för att inte riskera att standarden ska stranda. Så att vi tillsammans kan säkerställa att lönen är på kontot den 25e även i framtiden!

Srf konsulterna

Roland Sigbladh, Förbundsdirektör

Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön


Srf Lönsam är Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna. I Srf Lönsam ingår Aditro Enterprise AB, Björn Lundén AB, Briljant AB, Caspeco AB, CGI Sverige AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia HR Systems AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, MaxPA/PA-Utveckling AB, PE Accounting, Personalkollen, QBIS, Nmbrs Sweden AB, SAP Svenska AB, SoftOne Sverige AB, Swelön AB, TietoEVRY, Unit4 AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB, Vitec Agrando AB.

Kontakter

Petra Lagnehag ZarsMarknadschef

Vi svarar gärna på frågor från media som rör våra ämnesområden och vår verksamhet. Varmt välkomna att kontakta oss.

press@srfkonsult.se

Bilder

Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön Srf konsulterna
Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön Srf konsulterna
Ladda ned bild
Roland Sigbladh, Förbundsdirektör Srf konsultern
Roland Sigbladh, Förbundsdirektör Srf konsultern
Ladda ned bild

Om

Srf konsulterna
Srf konsulterna
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

010-483 80 00http://www.srfkonsult.se

Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 6 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Redovisningsbranschen har Sveriges nöjdaste kunder

SKI genomförde 2019, på uppdrag av Srf konsulternas, en branschstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet av studien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

”De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna, säger Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex.

Följ Srf konsulterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Srf konsulterna

Öppet brev till YH-myndigheten: Högre krav på lönekompetens24.3.2021 14:01:21 CET | Pressmeddelande

Lönebranschen genomgår en stor förändring, dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan. Industri 4.0 med tillhörande förändringar i struktur, teknik och regelverk påverkar såväl samhället som de som arbetar med löneprocessen. Samtidigt är det tydligt att förståelsen för löneprocessen och den kunskap som det kräver är avgörande i den framtida rekryteringen. Att det finns utbildningar som stärker den teoretiska kompetensen är därför väldigt viktigt.

Öppet brev till Tillväxtverket: Samverkan nyckeln till framgång5.6.2020 15:22:56 CEST | Pressmeddelande

Srf konsulterna vill uppmana Tillväxtverket att samverka med Srf konsulterna. Branschförbundet Srf konsulterna har över 5 000 medlemmar av välutbildade Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Våra medlemmar är rådgivare till 330 000 företag inom alla branscher. Dessa, till största delen småföretag, utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv. Sedan 1936 har våra medlemmar arbetat med småföretagarnas ekonomi genom företagens olika faser, konjunkturer, kriser och samhällsförändringar. Srf konsulternas kunskap och insikt om småföretagarnas ekonomiska förutsättningar är unik och djup. Under decennierna har Srf konsulterna haft en god samverkan med de myndigheter som berör just småföretagarnas förutsättningar och villkor. Samarbetet med Skatteverket har utvecklats på ett föredömligt sätt, inte minst under coronakrisen där dialog och samverkan kännetecknat de senaste månaderna. Olika åtgärdspaket har införts för att stötta näringslivet. Svåra beslut har behövt f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum