Srf konsulterna

Öppet brev till YH-myndigheten: Högre krav på lönekompetens

Dela

Lönebranschen genomgår en stor förändring, dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan. Industri 4.0 med tillhörande förändringar i struktur, teknik och regelverk påverkar såväl samhället som de som arbetar med löneprocessen. Samtidigt är det tydligt att förståelsen för löneprocessen och den kunskap som det kräver är avgörande i den framtida rekryteringen. Att det finns utbildningar som stärker den teoretiska kompetensen är därför väldigt viktigt.

Framtidsutsikter

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens. Industri 4.0 som sätter fokus på samspelet mellan människor, organisation och teknik som utvecklas med exempelvis automatisering och digitalisering. Lönerollen har traditionellt utfört en stor del administration som har nya arbetssätt och tekniska lösningar. Tidigare arbetsuppgifter har i samma utveckling ersatts av nya, med större krav på kompetens och kunskap i ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med komplexa lagar och regler, nya teknikmöjligheter såsom robotisering och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet

Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida kompetens. Det finns en stor utmaning att rekrytera i lönebranschen. Det finns ett stort behov av personer med lönekompetens där YH-utbildningarna är väldigt viktiga för återväxten. Utöver grundutbildning inom lön anser Srf konsulterna att det krävs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. Även personer med lång yrkeserfarenhet och utbildning som idag har arbete i lönebranschen behöver möta framtida krav och behov. Detta genom korta yrkesinriktade kvalificerade yrkesutbildningar, som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande. Det kräver även ett arbetssätt som kan hantera snabba förändringar, vilket inte minst de åtgärder som har införts för att stävja effekten av coronapandemin för företagen visar. I en föränderlig värld behövs förmåga att kunna hantera nya situationer, och exempelvis införande av stöd för korttidspermittering visar på vikten av att hantera löneprocessen korrekt.

Förankring i näringslivet

Att kunna hantera lönesystem har varit en förutsättning för löneprocessen under många år, men den pågående förändring kopplat till Industri 4.0 som sker kräver en djupare och/eller bredare kompetens. Nya roller och tekniska möjligheter utvecklas, behovet av att kunna hantera mycket information och vikten av att kunna analysera data kommer att bli ännu viktigare. Det som efterfrågas alltmer är det konsultativa, proaktiva arbetssättet. För att kunna arbeta på ett konsultativt och hållbart sätt krävs en förståelse för den verksamhet och de villkor som gäller. Att vara proaktiv handlar om att analysera och planera för vad som kan eller kommer att hända. Dock kan det vara svårt att som nyexaminerad, utan den erfarenhet som krävs, arbeta konsultativt och rådgivande utan handledning. Såväl rådgivning som digitalisering är områden där utveckling pågår, områden där många fortfarande är i ett utforskande stadium, och inte ens de mest erfarna inom lön vet vad som förväntas. Srf konsulterna ser att det krävs en god förankring i näringslivet kring YH-utbildningar, framförallt gällande att få den praktiska erfarenhet som lärande i arbete (LIA) medför.

Efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning, har sedan 2014 auktoriserat över 500 personer inom lön och intresset är fortsatt stort. Enligt Srf konsulternas egen undersökning är det ett fortsatt stort eget behov bland företagen och även ett upplevt behov för branschen att rekrytera på längre sikt, fem år. Sverige har idag ett antal regioner där stora lönecenter finns etablerade och där efterfrågan på lönekompetens är särskilt stor. Många företag upplever även ett behov av förändring inom den befintliga personalstyrkan med anledning av den utveckling som sker i branschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och utbildningsplaner valideras för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning som säkerställer lönekompetens i samhället. Elever med examen från YH-utbildning är eftertraktade på marknaden. Utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt är en resurs i företaget. Under senare år har fler YH-utbildningar beviljats än tidigare och det är viktigt att kvaliteten upprätthålls.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Företagarens val

De kommande stora förändringarna i löneprocessen gällande rapportering och utbyte av information innebär att det blir det ännu viktigare att kvalitetssäkra lönen och göra rätt ifrån början. Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags viktigaste resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället vilket har blivit än tydligare under pandemin. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön

Nyckelord

Kontakter

Petra Lagnehag ZarsMarknadschef

Vi svarar gärna på frågor från media som rör våra ämnesområden och vår verksamhet. Varmt välkomna att kontakta oss.

press@srfkonsult.se

Om

Srf konsulterna
Srf konsulterna
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

010-483 80 00http://www.srfkonsult.se

Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 6 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Följ Srf konsulterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Srf konsulterna

De nordiska branschorganisationerna lanserar en gemensam standard för hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag14.10.2021 11:53:14 CEST | Pressmeddelande

Srf konsulterna, branschorganisationen inom redovisning, lön och rådgivning, lanserar tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland en ny gemensam standard för hållbarhetsrapportering. Standarden, NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard, är den första på marknaden som är anpassad för små och medelstora företag.

Öppet brev till Sveriges banker genom Svenska Bankföreningen: När standard riskerar att stranda2.6.2021 13:53:13 CEST | Pressmeddelande

Den 25e i månaden förväntar sig Sveriges anställda ha lönen på sitt bankkonto, oavsett vilken banklösning arbetsgivaren har valt. En förutsättning för att detta ska fungera är att uppgifter från arbetsgivarens lönesystem enkelt kan skickas in till den bank som företaget själv väljer. Därför välkomnar Srf Lönsam, Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna, det standardiseringsarbete som pågår kring bankfilformat. Förutsättningen att lyckas är dock att standarden blir en gemensam standard.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum