BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Öppna skolor under pandemin - om barn får välja

Dela

En ny undersökning visar att de flesta barn mellan 8 och 18 år – framförallt yngre barn – inte vill att skolor ska stänga för att begränsa smittspridningen av corona. En majoritet tycker också att de fått tillräckligt med information om viruset under våren.

Sex av tio barn anser inte att skolor bör stängas för att minska smittspridningen av coronaviruset. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Bris, med frågor till barn i Sverige i åldern 8-18 år om hur deras liv har påverkats under pandemin. Bland de yngre barnen i åldern 8-11 år är det sju av tio som inte tycker att skolorna bör stängas. Trots pandemin har de flesta barn velat att skolan ska hålla öppet som vanligt.

Under våren har samtal om skolan varit vanliga i Bris stödlinje, särskilt i relation till corona. Det har handlat om oro för hur skolarbetet kommer att påverkas under våren, om svårigheter att studera på distans för äldre barn, om föräldrar som håller en hemma från skolan av rädsla för att barnet ska smittas och om att inte uppleva samma tillgång till stöd via elevhälsan längre. En del barn har berättat att de inte vill att skolan ska stänga eftersom det är där de har sina vänner och sitt sammanhang utanför familjen, för vissa barn är skolan en möjlighet att komma ifrån konflikter och utsatthet i hemmet, medan andra barn gärna hade sett att skolarbetet sker hemifrån eftersom det är i klassrummet och i skolkorridoren som de upplever allra störst utsatthet med mobbning, otrygghet och kränkningar.

– Synen på skolan är mångfacetterad bland barn, men alla barn har rätt till en god utbildning, rätt att vara trygg och rätt att utvecklas till sin fulla potential. Bris vill se en utredning av hur varje barns rätt till utbildning har tillgodosetts under coronakrisen. Den här ovanliga perioden har visat både fördelar och nackdelar med distansundervisning, skolan som skyddsfaktor för barn med utsatthet i hemmet har blivit uppenbar, och vi har sett hur otroligt viktig lunchen i skolan är för en del barn i Sverige. Här finns lärdomar att dra. Skolan är för många barn mycket mer än bara lektioner och skolan behöver hitta sätt att anpassa sig utifrån barns olika behov och förmåga att tillgodogöra sig sin utbildning, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

En av fem unga känner sig ganska eller mycket orolig
På frågan om man känner sig orolig på grund av corona uppger 15 procent att de är mycket eller ganska oroliga. Åldersgruppen unga 16-18 år uppger i högre grad att de är oroliga, 21 procent, jämfört med övriga åldersgrupper i undersökningen. Exempel på vad som gör barn oroliga är att ens familjemedlemmar ska bli sjuka, att aktiviteter ska fortsätta vara inställda under lång tid, att det ska bli svårare att få jobb, oro inför framtiden och oro för att pengarna till familjen ska ta slut när föräldrar inte har eller får jobb.

– Den oro som barn berättar om i undersökningen går väldigt mycket i linje med vad barn har berättat när de sökt stöd hos Bris under våren. Barns oro ser såklart olika ut beroende på barnets förutsättningar i livet. Men vi ser att ungas framtidstro påverkas negativt när det händer mycket som är bortom vår kontroll, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Tillräcklig information anser de flesta 
Barn har rätt till information, och särskilt viktigt blir information under en samhällskris när vardagen påverkas och förändras i takt med nya samhällsåtgärder i syfte att minska smittspridningen. Barn och unga uppger att de främst fått information om corona via familjen, skolan och från nyheter. 64 procent av barnen uppger att de varken vill ha mer eller mindre information om corona, utan är nöjda som det är idag. 11 procent vill ha mer information, främst genom att det läggs mer tid på att informera i skolan och att det finns nyheter som är enklare att förstå. Samtidigt önskar 17 procent mindre information om corona.

– Olika barn behöver olika saker för att må bra och känna sig trygga. Det är därför viktigt att utforska vad varje enskilt barn behöver för att känna sig informerad kring vad som händer och att som vuxen balansera det och ge barn möjlighet att få tänka på annat än handhygien, virussmitta, sjukdom och restriktioner, säger Sara André, kurator på Bris.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. Målgruppen är åldersgrupp 8-18 år. Föräldrar har kontaktats och har fått godkänna deltagande för barn i åldersgrupp 8-15 år (i enlighet med branschetiska regler, ESOMAR). Tidsperiod: 14-25 maj 2020. Antal intervjuer: 1000 st.

Undersökningen är en del av en större undersökning genomförd med stöd från AstraZeneca.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem8.6.2020 09:31:30 CESTPressmeddelande

Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa på grund av en förälders drickande. Dessutom visar undersökningen att 35 procent av de vuxna som uppmärksammat att ett barn far illa inte agerat. Initiativet Barndom utan baksmälla vill ändra på detta genom att ge konkreta råd för att få fler vuxna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum