Region Örebro län

Örebro blir nod i nationell innovationssatsning på tillämpad AI

Dela

AI Innovation of Sweden är en nationell satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, som sker i samarbete mellan en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Nu utökas satsningen genom att AI Impact Lab i Örebro blir en av de nya noderna i det nationella AI-samarbetet.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, sker i rekordfart. Eftersom tekniken gör det möjligt att lösa gamla problem på ett helt nytt sätt, kallas den pågående AI-vågen ibland för den fjärde industriella revolutionen. I februari i år lanserades därför AI Innovation of Sweden, ett initiativ med starkt fokus på praktiskt tillämpade AI-projekt och för tillgängliggörande av data inom akademi, industri och offentlig verksamhet.

Syftet med AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet, vilket långsiktigt stärker svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder runt om i landet för att ytterligare accelerera tillämpningen av AI. Nu har Örebro Universitet, Region Örebro län och AI Innovation of Sweden nått en överenskommelse om att utveckla AI Impact Lab i Örebro till en fullskalig nod i den nationella satsningen.

”Kommer att ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla regionen”

– Som partner i den här satsningen får man tillgång till och bidrar till ett nätverk, resurser, kunskap och data för att snabba på sin AI-utveckling och det är mycket positivt för både privat och offentlig sektor att en nod nu etableras i Örebro. Det handlar om att kunna jobba tillsammans med projekt, resurser, kunskap och andra initiativ som driver tillämpningen av AI. Vi kommer nu att gå ut till alla våra industriella parter och säkerställa deras engagemang i uppbyggnaden av noden och inte minst, accelererad tillämpning av AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

– Att Örebroregionen blir en nod i arbetet med AI-utvecklingen är ett erkännande av både de satsningar vi har gjort och de satsningar vi planerar att göra. Det kommer att ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

AI-noden i Örebro kommer bland annat att arbeta med hälsofrågor, något som både AI Innovation of Sweden och Region Örebro län sett som en viktig förutsättning.

– AI kommer vara en förutsättning för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Örebroregionen har just nu en mycket spännande position genom ledande forskning, och det är viktigt att vi kan använda den i våra egna verksamheter, säger Andreas Svan (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

– Genom detta initiativ får vi faktiskt en unik möjlighet att utveckla vår egen organisation som vårdgivare. AI som beslutsstöd för vårdprocesser, ekonomi, försörjning och administration kan framöver bli ett avgörande stöd. Strategiskt och systematiskt användande av hälsodata kan göra vården mer effektiv, till nytta för länets invånare, fortsätter Andreas Svahn.

”I Örebro finns en kritisk massa av AI-kompetens”

AI Impact Lab lanserades av Örebro universitet och Region Örebro län i början av sommaren. Tanken är att AI Impact Lab ska fungera som en ingång till AI-kompetensen vid lärosätet och göra det möjligt för industri och offentlig sektor att dra nytta av AI-forskningen i sina verksamheter. Och det är just kombinationen av många, starka aktörer som gör att Örebroregionen passar så bra för att bli en AI-nod, menar Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

– Universitetet har under lång tid byggt upp en internationellt erkänd AI-forskning. Vi har även en region som strategiskt har insett vilka unika förutsättningar som finns här i Örebro. Utan dynamiken som finns mellan universitetet och regionen hade det varit svårt, men eftersom vi samarbetar med varandra och även med aktörer som Alfred Nobel Science Park och Inkubera får vi en kritisk massa av AI-kompetens. AI-noden passar också utomordentligt bra som del av universitetets nya innovationsarena, säger Johan Schnürer.

– Vi är mycket imponerade av de dedikerade och långsiktiga satsningar på forskning, utbildning och innovation som Örebro universitet och Region Örebro län gör, och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med AI Impact Lab, regionen och universitetet utveckla både det regionala och nationella arbetet inom AI Innovation of Sweden för regionen och Sveriges bästa, säger Martin Svensson, co-director på AI Innovation of Sweden.

Fakta: Om AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Genom att tillhandahålla mötesplatser, nätverk, projektresurser, data och domänkunskap möjliggör, initierar och driver AI Innovation of Sweden projekt inom applicerad AI. AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen samt drygt femtio partners från industri, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademi. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB.

Kontakt:

Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 070-663 19 75

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, telefon: 019-30 11 16

Martin Svensson, co-director på AI Innovation of Sweden, telefon 073-025 52 99

Kontakter

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum