Trafikverket

Örebroare – låt bilen stå och spara samhällsmiljarder

Dela

Om sex av tio örebroare går, cyklar eller använder kollektivtrafik, skulle samhället spara 1,75 miljarder kronor. Det visar internationell forskning.

(Foto: Göran Fält, Trafikverket)
(Foto: Göran Fält, Trafikverket)

I dag sker 46 procent av alla resor i Örebro till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Om den siffran ökade till 60 procent skulle kommunen göra både stora hälsovinster och en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder kronor.

Det visar en internationell forskningsstudie, som Trafikverket är med och finansierar.

Forskarna i studien har tagit fram ett verktyg som väger de positiva hälso- och miljöeffekter som kollektivt resande och resande till fots och cykel ger, mot de risker som det kan medföra – till exempel trafikolyckor och större exponering för förorenad luft. Beräkningarna visar att de positiva effekterna klart överväger, och att samhället har mycket att vinna på ökat kollektivt och aktivt resande.

Verktyget kan användas när ny gång- eller cykelinfrastruktur planeras, eller som underlag till hälsokonsekvensanalyser av transportplaner.

– Det är spännande siffror som ger en inblick i hur stor påverkan vi kan göra tillsammans. Vi får bättre underlag för att kunna väga in hälsoaspekten och samhällsekonomiska vinster när gång- och cykelvägar planeras. Det ska vara enkelt att välja ett aktivt och hållbart sätt att resa, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket.

Hållbart resande handlar om att hitta alternativ till att resa med bil – särskilt de korta resorna där man åker ensam i bilen. Dessa ställer till med störst negativ påverkan på miljön och de som är enklast att hitta hållbara alternativ till.

Studien är ett EU-projekt och går under namnet PASTA (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches). Slutrapporten presenteras i dag på en konferens på Norra Latin i Stockholm. Konferensen arrangeras av Trivector, som genomfört forskningen i Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket, tel. 010-123 86 89
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

(Foto: Göran Fält, Trafikverket)
(Foto: Göran Fält, Trafikverket)
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Nu startar ombyggnationen av gångbron mellan Södermalm och Munkbrohamnen13.5.2019 08:12:00 CESTPressmeddelande

Gångbron mellan Södermalm och Munkbrohamnen kommer att vara helt avstängd från och med onsdagen den 15 maj till och med torsdagen den 31 oktober. Anledningen är att Trafikverket utför ett omfattande underhållsarbete på järnvägsbron över Söderström, vilket även påverkar gångbron som kommer att rivas och ersättas med en ny. Slutresultatet blir en bro med förbättrad miljö för gångtrafikanter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum