Universitetssjukhuset Örebro

Örebroforskare bidrar till viktig behandlingsforskning vid covid-19

Dela

Läkemedlet Camostat Mesilate kunde inte dämpa sjukdomsförloppet vid covid -19 eller förkorta vårdtiden på sjukhuset. Det visar resultaten från en studie som forskare Sara Cajander har deltagit i. ”Studien handlade om att kontrollera effekterna av ett läkemedel med potential att bromsa virusets spridning i kroppen”, säger hon.

Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto Elin Abelson.
Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto Elin Abelson.

Resultaten från studien publicerades nyligen i tidskriften EClinicalMedicine utgiven av The Lancet.

– Covid-19 är en livshotande sjukdom där det ännu saknas en specifik antiviral behandling som sänker dödligheten, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Läkemedlet Camostat Mesilate har prövats vid Universitetssjukhuset Örebro och på flertalet sjukhus i Danmark, men det visade sig att läkemedlet varken förkortade vårdtiden eller bromsade sjukdomens förlopp. Läkemedlet används sedan många år i Japan för behandling av halsbränna och inflammation i bukspottkörteln och är därmed känt som ett vältolererat läkemedel.

Värdefullt samarbete med andra forskare

Studien påbörjades i Danmark tidigt under våren 2020. Det har varit en betydelsefull studie eftersom det har varit en dubbelblindad studie, vilket innebär att varken patienten eller prövaren vet vilka som får det riktiga läkemedlet. Två tredjedelar av de 205 studiedeltagarna fick studieläkemedel och en tredjedel fick placebobehandling.

– Det är viktigt att bedriva behandlingsstudier mot covid-19 i Sverige men det har varit en utmaning att genomföra studier under pandemin. Endast ett fåtal behandlingsstudier har genomförts i Sverige, säger hon.

Att studien kunde genomföras handlar mycket om samarbetet med forskare i Danmark som snabbt fick tillstånd att genomföra studien. Samarbete mellan sjukhus och olika specialiteter är viktigt för att snabbt nå resultat trots en stor belastning på sjukvården menar hon.

– Tyvärr har det varit en lite onödigt krånglig process innan studien fick klartecken att påbörjas i Sverige. I Danmark gick processen med tillstånd från deras motsvarande Läkemedelsverk betydligt snabbare.

Hon hoppas att det kommer finnas en bättre beredskap för att bedriva multicenterstudier inom infektionssjukdomar i framtiden.

– De universitetsanknutna infektionsklinikerna i Sverige har bildat ett nätverk för att underlätta möjligheterna att snabbt starta upp gemensamma behandlingsstudier för kommande pandemier och andra akuta infektioner i Sverige, avslutar hon.

Vid frågor kontakta

Sara Cajander
Överläkare, adjungerad universitetslektor
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: sara.cajander@regionorebrolan.se
Telefon: 019 – 602 10 42

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto Elin Abelson.
Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ökat hälsofrämjande arbete på vårdcentraler kan ge patienter ett friskare liv10.5.2021 09:10:00 CEST | Pressmeddelande

Ett nytt hälsofrämjande arbetssätt inom primärvården i Region Örebro län är just nu föremål för en forskningsstudie. ”Det här är en viktig insats för att vården ska klara av att möta framtida utmaningar. Både att arbeta mer hälsofrämjande men också för att ge bra stöd till förändringar i en kunskapsintensiv verksamhet”, säger forskaren Ylva Nilsagård.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum