Universitetssjukhuset Örebro

Örebroforskare visar att vården behöver bli bättre på att fånga upp äldres hjälpbehov

Dela

För att minska återinskrivningar på sjukhus av våra äldre behöver arbetssättet inom hälso- och sjukvården förbättras. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro som arbetsterapeuten Marie Jönsson har gjort. ”Vi behöver kunna identifiera gruppen äldre med återinskrivning i ett tidigare skede oavsett vårdgivare och arbeta med mer förebyggande insatser”, säger hon.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Bakgrunden till Marie Jönssons forskning är att äldre personer, över 75 år, som har en eller flera oplanerade återinskrivningar på vårdavdelning är en indikator på att vård och omsorg inte fungerar helt tillfredsställande.

– Vi vet att de upprepade återinskrivningarna till sjukhus kan öka risken för ytterligare nedsatt funktionsförmåga och beroende av hjälp för den äldre efter utskrivning från sjukhuset, säger Marie Jönsson, arbetsterapeut inom verksamhetsområde medicin och tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Det räcker därför inte med att genomföra utskrivningsplaneringar när den äldre återinskrivna personen har ett förändrat medicinskt behov i kombination med olika typer av funktionsnedsättningar.

– Min forskning handlar om att få en fördjupad kunskap om det dagliga livet för de äldre som har tre eller fler oplanerade återinskrivningar på vårdavdelningar. Om vi identifierar gruppen tidigare, oavsett vårdgivare, så kan vi ha ett mer proaktivt arbetssätt i den äldres hem som kan bidra till att förebygga oplanerade återinskrivningar, berättar hon.

Viktigt med stöd i vardagen

Sammantaget så har de återinskrivna äldre en sårbar vardag där de strävar efter att utföra sina dagliga aktiviteter trots olika kroppsliga symtom. När de äldre söker vård handlar det ofta om hjärt- eller andningsproblematik ofta kombinerat med ökad risk för fallolyckor. 

– Vi vet nu att de återinskrivna äldre personerna ofta har behov av stöd i sin vardag och att de framförallt får det från sina närstående. Det bästa vore om de äldre återinskrivna personerna kunde identifieras i sin hemmiljö i ett tidigare skede. Det finns behov av snabba uppföljningar i hemmet kring den här gruppens medicinska status, aktivitetsförmåga och ibland hjälp med sociala aktiviteter, avslutar hon.

Vid ytterligare frågor kontakta 

Marie Jönsson
Arbetsterapeut, verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: marie.jonsson@regionorebrolan.se 
Telefon: 019 - 602 53 93

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.
Ladda ned bild
Marie Jönsson, arbetsterapeut inom verksamhetsområde medicin. Foto: Elin Abelson.
Marie Jönsson, arbetsterapeut inom verksamhetsområde medicin. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Forskning visar att patienter söker ambulanssjukvård utan att behöva akutsjukvårdens resurser17.8.2022 12:35:18 CEST | Pressmeddelande

Årligen hjälper ambulanspersonalen ett stort antal patienter som söker akutsjukvård. Antalet som önskar hjälp av ambulanssjukvården ökar. ”Det är viktigt att det finns tillgängliga ambulansresurser när någon blir akut sjuk eller skadad. På samma sätt är det viktigt att hänvisningsbedömningarna som genomförs är patientsäkra”, säger Erik Höglund, ambulanssjuksköterska.

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation3.5.2022 09:31:14 CEST | Pressmeddelande

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum