Organisationen Interreligiöst råd i Stockholm (IRiS) vädjar till Polismyndigheten

Dela

-Det är uteslutet att en nazistisk organisation får marschera i omedelbar närhet av synagogan på en lördag, då sabbatsgudstjänst firas där.

I ett brev vädjar IRiS till Polismyndigheten att avslå NMR:s ansökan om tillstånd att marschera lördag 1 september på en marschväg som passerar i närhet av Stora synagogan på Wahrensdorffsgatan.

Rådet framhåller att NMR utgör ett hot mot det öppna samhället och skapar genuin fruktan bland medborgarna:

”Från ett interreligiöst perspektiv känner vi alla en legitim fruktan inför NMR:s planerade demonstration. NMR, med sin våldsbejakande extremism, utnyttjar det öppna samhällets fri- och rättigheter. Samtidigt utgör en implementering av NMR:s ideologiska program en negation av de värden som vårt samhälle bygger på."

I Interreligiöst Råd i Stockholm är flera olika judiska, muslimska, kristna, hinduiska, buddhistiska, sikhiska, baha’í och asatroende samfund representerade.


För mer information kontakta:
Helene Egnell, sekreterare, 08-508 940 09
Kaj Engelhart, styrelseledamot, 070-771 12 95
Bahman Tofighian, ordförande, 070-476 62 55.

Kontakter

Om

Stockholms Stift
Klara Södra Kyrkogata 1
103 25 Stockholm

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

Följ Stockholms Stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms Stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum