Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Organisationer på landsbygderna har sämre ekonomiska förutsättningar än de i tätort

Dela

Organisationerna på landsbygderna har sämre ekonomi än de i tätorterna. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I Sverige, liksom i andra länder, har det länge funnits en diskussion om hur levnadsvillkoren på landsbygderna skiljer sig från levnadsvillkoren i städer. Civilsamhället är på flera sätt en särskilt viktig aktör på landsbygderna. De tar bland annat stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka. De medverkar också till ökad inflyttning, till exempel genom att de arbetar med etablering av asylsökande och nyanlända på arbetsmarknaden.

MUCF publicerar nu rapporten Civilsamhället på landsbygder och i tätort. Villkor och roller för ideella föreningar och samfälligheter 2017, som undersöker och jämför ideella föreningar och samfälligheters villkor och förutsättningar på landsbygderna och i tätort. Trots att de flesta organisationer uppger att de har ganska goda ekonomiska förutsättningar, ser MUCF systematiska skillnader mellan organisationer på landsbygder och i tätort. En större andel av organisationerna på landsbygder än i tätort uppger att de inte har ekonomiska förutsättningar att genomföra sin verksamhet.

I undersökningen har organisationerna fått beskriva vad de tycker att det offentliga bör göra för att främja deras verksamhet. Många svarar att det finansiella stödet kan förbättras. Det gäller inte bara bidragens storlek, utan i minst lika stor utsträckning att regler och ansökningsprocesser kan förbättras och förenklas. Det är också tydligt att organisationerna önskar sig ett större engagemang från den offentliga sektorn.

- Det är viktigt att företrädare för offentlig verksamhet förbättrar kontakten med eller besöker organisationerna för att öka förståelsen för omfattningen av föreningarnas insatser. Vi måste förstå och uppskatta deras viktiga insatser för samhället. Organisationerna själva uppger i studien att de tror att stödet skulle förbättras och se annorlunda ut om alla viktiga insatser kom fram, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Rapporten ingår i uppdraget som myndigheten har av regeringen att ta fram och sprida kunskap om det civila samhällets villkor.

Fakta
858 ideella föreningar och samfälligheter har besvarat enkäten i rapporten, som undersöker deras villkor under 2017. Arbetet har genomförts i dialog med en referensgrupp.


I undersökningen har landsbygder definierats som områden utanför tätort för att eventuella skillnader även inom kommuner ska kunna framträda.

Ladda ner rapporten här: http://mucf.se/publikationer/civilsamhallet-pa-landsbygder-och-i-tatort

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ALMEDALEN 3 juli kl 08:30 Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson diskuterar med näringsliv och fackliga organisationer om vad samhället förlorar på att stänga dörren för dessa ungdomar.20.6.2018 11:14Pressmeddelande

Unga som på olika sätt inte följer heteronormen har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar i ett par nya rapporter att utsatthet och ohälsa kan göra det svårt när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet. Ett annat hinder är att de själva väljer bort vissa yrken och branscher av rädsla för att de kommer att bli diskriminerade och dåligt bemötta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum