Västerås stift, Svenska kyrkan

Orgeldag i Norrbärke kyrka

Dela

Den 10 november presenteras resultatet av Svenska kyrkans orgelinventering i de sydvästra delarna av Dalarna. Nedslag bland märkvärdiga orglar blandas med sköna orgeltoner när allmänheten bjuds in till Norrbärke kyrka för en annorlunda rapportpresentation.

Foto: Åke Paulsson.
Foto: Åke Paulsson.

- Vi har gjort flera fynd i inventeringen, bland annat har vi fått reda på att vi har flera orglar som är långt mer sällsynta än var vi trodde, säger säger Kira Lankinen, musikkonsulent på Västerås stift.

Under våren och sommaren har alla orglar i Gränge-Säfsnäs, Ludvika, Norrbärke, Söderbärke och Järna med Äppelbo och Nås församlingar inventerats som en del av en inventering av alla orglar i Västerås stift. Orgeldagen i Norrbärke är den första av ett antal lokala rapportpresentationer runt om i Västerås stift. 

- Det är roligt att vi får möjlighet att göra den första presenationen just i Norrbäke kyrka eftersom orgeln där är en av de bästa orglarna vi har i stiftet, säger Kira Lankinen.    

Program den 10 november, Norrbärke kyrka
Orgeln i historik och musik 
16.00 Orgelkonsert med rapport från orgelinventering i Västerbergslagens kontrakt
17.00 Mingel och orgelvisning

Medverkande
Kira Lankinen, musikkonsulent, Västerås stift
Mikael Karlsson Aili, stiftsantikvarie, Västerås stift
Carl Johan Bergsten, orgelinventerare, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA)

Bakgrund
I Västerås stift finns cirka 250 orglar. Några av orglarna är från 1700-talet, andra från mer modern tid. Under 2018 och 2019 genomför Västerås stift en inventering av stiftets samtliga orglar där bland annat historik, tekniskt utförande, kulturhistorisk värdering, skador och underhållsbehov dokumenteras.
Varje orgel får personeligt besök av  av FGIOA, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi, som genomför inventeringen. Resultaten presenteras i en rapport och kommer att göras tillgängliga för forskning i Göteborgs universitets orgeldatabas. Den presenteras även  på Västerås stifts webbplats tillsamamns med bilder och ljudklipp från olika orglar. Varje pastorat och församling får också ett underlag för vård- och underhållsplanering av just sina orglar.

Kontakter

Bilder

Foto: Åke Paulsson.
Foto: Åke Paulsson.
Ladda ned bild

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Tuffa prioriteringar väntar stiftets församlingar7.10.2018 07:30Pressmeddelande

Västerås stift beviljar församlingar och pastorat totalt 25,8 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2019. Ersättningen är statens kompensation för att Svenska kyrkan vårdar och underhåller det kyrkliga kulturarvet. Men arbetet med att prioritera bland ansökningarna har varit tufft, då totalkostnaden för de projekt som ansökt om ersättning var 82,6 miljoner kronor. – Differensen vittnar om att statens kompensation inte tillnärmelsevis inte når upp till det verkliga behovet. Det gör att många angelägna projekt i stiftet måste vänta för att medlen inte räcker, säger Mikael Karlsson Aili, stiftsantikvarie i Västerås.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum