Lärarnas Riksförbund

Orimliga kvalitetsskillnader i svensk skola

Dela

Lärarnas Riksförbund presenterar idag en ny och annorlunda sammanställning av kommunernas grundskoleverksamhet som beskriver hur väl kommunerna presterar utifrån sina olika förutsättningar. Den visar orättvisa och helt orimliga skillnader mellan landets 290 kommuner.

– Vår bild av att alla elever inte får samma chans bekräftas återigen. Det spelar allt större roll i vilken kommun du bor. Det kan inte kallas något annat än ett misslyckande och är fullständigt oacceptabelt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbunds undersökning jämför Sveriges kommuner som huvudman vad gäller resurser till undervisning, lärarlöner, lärarnas behörighet och elevresultat är inte en förenklad och därmed missvisande jämförelse av den befintliga statistiken, utan undersökningen tar hänsyn till kommunegenskaper där en rad olika bakgrundsfaktorer beaktas.

När de fyra parametrarna vägs samman är det uppenbart hur svårt det är för kommunerna att hålla en hög nivå inom alla fyra områden. Det är Bengtsfors i Västra Götaland som lyckas bäst och Säter i Dalarna som lyckas sämst.

Stora variationer
– Det som är anmärkningsvärt är att det finns så stora variationer både i ambitionsnivån och i resultat även mellan kommuner som är jämförbara sett till demografiska och ekonomiska förutsättningar. Här ser vi konkret varför det nuvarande systemet inte fungerar, säger Åsa Fahlén.

Undersökningen visar tydligt att de socioekonomiska faktorerna inte är avgörande för hur mycket resurser det satsas på undervisning. Till exempel satsar Lysekil och Täby exakt lika mycket trots en stor skillnad i elevsammansättningen. Generellt underfinansierar många kommuner grundskoleverksamheten och har alldeles för låga ambitioner vad det gäller att skjuta till pengar till det som verkligen påverkar elevresultaten – undervisningen.

– De stora skillnaderna mellan Sveriges kommuner måste motverkas. Det mest effektiva sättet är att helt flytta över finansieringen av skolan från kommunerna till staten. Tills det kan ske måste samtliga Sveriges kommuner inse att lärarnas villkor och tillräckliga resurser är helt avgörande för elevernas resultat, konstaterar Åsa Fahlén.

Undersökningen gäller alltså hur väl kommunerna lyckats med hänsyn taget till sina förutsättningar. Siffrorna som ligger till grund för genomgången bygger på statistik som inte påverkats av den nu aktuella besparingsvågen i kommunerna. Den riskerar leda till mycket allvarliga konsekvenser för skolan.

Läs hela rapporten på lr.se/kommunjämförelse

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
111 34 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Risk för politisk bluffpoker22.1.2020 15:48:29 CETPressmeddelande

Idag har besked kommit om att delar av oppositionen enats om en ändringsbudget. Den innehåller mer pengar till kommunerna som i bästa fall kan gå till skolan men där finns också stora orosmoln. – Om man bestämmer sig för att skära ner på skolans lärarassistenter så måste vi få en garanti för att dessa pengar ovillkorligen återförs till skolan. Annars är det bara en politisk bluffpoker som riskerar att drabba skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen17.1.2020 11:35:42 CETPressmeddelande

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum