Örnsköldsviks Kommun

Örnsköldsvik deltar i nationell konferens om jämställdhetsarbete

Dela

Jämställdhet integrerad i styrning och uppföljning, mål och mått som kan följas upp ur genusperspektiv samt en övergripande strategi för jämställdhet. Det är några av de resultat och påbörjade insatser som Örnsköldsviks kommun redovisar vid en nationell konferens om jämställdhet i Jönköping 4-5 februari

I juni 2018 undertecknade Örnsköldsviks kommun den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). Sedan 2019 har kommunen också deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) satsning ”Modellkommuner för jämställd styrning och ledning” som nu håller en avslutande resultatkonferens i Jönköping.

Arbetet inom Modellkommuner går ut på att de deltagande kommunerna utvecklar sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra. Kommuner som tidigare genomfört konceptet deltar som mentorer för att stötta arbetet. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom förbättringsarbeten på hemmaplan.

En förutsättning för deltagande i Modellkommuner har varit att satsningen är förankrad i kommunens ledning. I Örnsköldsvik ingår kommunalråd Anna-Belle Strömberg och kommundirektör Magnus Haglund i styrgruppen.

– Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Utifrån det målet är Modellkommun en värdefull satsning som har bidragit med inspiration och drivkraft i vårt arbete. Bland annat har vi tagit fram ett förslag till jämställdhetsstrategi som ska läggas fram för beslut i kommunstyrelsen. Från och med i år har vi skrivit in jämställdhetsintegrering i budgetdirektiven. Alla förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram prioriterade aktiviteter med sikte på mer jämställda beslut och service för våra kommuninvånare, säger Anna-Belle Strömberg.

Till hjälp för jämställda beslut testar kommunen nu en checklista för att upptäcka och beskriva vilka konsekvenser olika beslutsalternativ får ur ett könsperspektiv. Där omotiverade skillnader vad gäller exempelvis bemötande och service, representation och fördelning av makt och resurser upptäcks ska åtgärder föreslås.

Inspiration till checklistan kommer från Vännäs kommun, som med stöd av Umeå, varit mentorkommun för Örnsköldsvik, Nordmaling och Robertsfors i Modellkommun

– Genom utbytet med andra, både de som är i samma läge och de som kommit lite längre, har vi delat erfarenheter och hämtat goda idéer. Vi slipper uppfinna sådant som andra redan har funnit en fungerande metod för att hantera, säger Ann-Sofie Mattebo, utvecklingsstrateg vid kommunledningsförvaltningen, som tillsammans med personalspecialist Anchela Signell samordnar kommunens jämställdhetsarbete.

SKRs utvärdering av satsningen Modellkommuner visar att alla deltagande kommuner har påbörjat eller vidareutvecklat jämställdhetsperspektivet i sina system för styrning och ledning, genomfört kompetenshöjande insatser och sett över styrdokument. Merparten har också gjort ändringar i målskrivningar, policydokument och anvisningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

I anslutning till Modellkommunernas resultatkonferens deltar Örnsköldsviks kommun även i ”Forum Jämställdhet 2020 som arrangeras i Jönköping 5-6 februari.

Nyckelord

Kontakter

Anna-Belle Strömberg, kommunstyrelsens 1 vice ordförande, 070 – 190 49 49
Ann-Sofie Mattebo, utvecklingsstrateg, kommunledningsförvaltningen, 073-275 10 86

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik4.2.2020 17:22:59 CETPressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 februari 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats. Vill utreda hamnutbyggnad Kommunstyrelsen vill att fullmäktige ska ge kommunorganisationen i uppdrag att genomföra de utredningar som krävs för att fatta ett beslut om att bygga ut hamnen i Hörneborg i Örnsköldsviksfjärden till en allmän hamn. Utredningar ska också genomföras för att kunna fatta beslut om den strategiska utvecklingen av godsterminalen i Arnäsvall och om vägnätets bärighet för bärighetsklass 4. Bakgrunden är den rapport om infrastruktur för framtida godstransporter som tagits fram och som visar på brister i infrastrukturen och förslag på prioriteringar för att klara industrins prognoser om ökade godsmängder. Föreslår avslag på cykelledsförslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ska avslå den motion som Bo Ekeborg (SD) har lämnat in om en förändrad dragning av cykelleden från Järveds båthamn till Hamnparken och Arena

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum