Brå

Oro över brottsligheten ökar bland unga män

Dela

Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Andelen som känner oro över brottsligheten i samhället har efter en stabil nivå de senaste åren ökat från 43 procent 2019 till 47 procent 2020, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade. Särskilt bland unga män 16–19 år, har oron ökat de senaste åren. Till exempel oro för personrån som ökat från 11 procent 2017 till 19 procent 2020, och oro över brottsligheten som bland unga män ökat från 22 till 32 procent under samma tidsperiod.

- Det är en tydlig trend att oron över brottsligheten ökat bland unga män, och personrån är den brottstyp där oron för att utsättas ökat tydligast. Det bör dock noteras att även om unga mäns oro har ökat tydligast, så är det generellt sett kvinnor som är mest oroliga, säger Maria Molin, projektledare, Brå

Det personbrott som flest uppger att de utsätts för är hot, medan det är minst vanligt att uppge utsatthet för personrån. Dock syns en uppåtgående trend för personrån, bland i synnerhet unga män. Där har andelen som uppger sig ha utsatts ökat från 2,5 procent 2016 till 5,9 procent 2019. Bland kvinnor syns inte en lika tydlig ökning även om den andelen ökat bland de yngsta (0,7 procent till 1,2 procent).

Sedan 2017 har förtroendet för polisen ökat med 12 procentenheter, från 42 procent till 54 procent 2020. Förtroendet för rättsväsendet som helhet uppvisar en svagt uppåtgående trend, från 44 procent 2017 till 49 procent 2020.

För att öka kunskapen om de så kallade ungdomsrånen har Brå inlett en kartläggning som ska belysa omfattningen och utvecklingen av rånen, vilka typer av personrån det handlar om, i vilka områden de begås samt vad som driver ungdomar att råna andra ungdomar. Resultaten ska kunna ligga till grund för överväganden och åtgärder, och förväntas kunna presenteras i slutet av 2021.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen (16–84 år).

Hela rapporten NTU 2020 (2020:8) finns att ladda ner på www.bra.se. Där finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå. Majoriteten av respondenterna besvarade frågorna innan Folkhälsomyndigheten skärpte rekommendationerna om social distansering och hemarbete med anledning av covid-19-pandemin.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Johanna Viberg, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474

Maria Molin, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden9.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Prisutdelning till bästa brottsförebyggande insats mot släktbaserad organiserad brottslighet19.10.2020 11:33:20 CESTPressinbjudan

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den 21 oktober tar de emot priset av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i Folkets hus i Hammarkullen. Media är välkomna att delta under prisceremonin med efterföljande frågestund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum