Brå

Oro över brottsligheten ökar bland unga män

Dela

Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Andelen som känner oro över brottsligheten i samhället har efter en stabil nivå de senaste åren ökat från 43 procent 2019 till 47 procent 2020, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade. Särskilt bland unga män 16–19 år, har oron ökat de senaste åren. Till exempel oro för personrån som ökat från 11 procent 2017 till 19 procent 2020, och oro över brottsligheten som bland unga män ökat från 22 till 32 procent under samma tidsperiod.

- Det är en tydlig trend att oron över brottsligheten ökat bland unga män, och personrån är den brottstyp där oron för att utsättas ökat tydligast. Det bör dock noteras att även om unga mäns oro har ökat tydligast, så är det generellt sett kvinnor som är mest oroliga, säger Maria Molin, projektledare, Brå

Det personbrott som flest uppger att de utsätts för är hot, medan det är minst vanligt att uppge utsatthet för personrån. Dock syns en uppåtgående trend för personrån, bland i synnerhet unga män. Där har andelen som uppger sig ha utsatts ökat från 2,5 procent 2016 till 5,9 procent 2019. Bland kvinnor syns inte en lika tydlig ökning även om den andelen ökat bland de yngsta (0,7 procent till 1,2 procent).

Sedan 2017 har förtroendet för polisen ökat med 12 procentenheter, från 42 procent till 54 procent 2020. Förtroendet för rättsväsendet som helhet uppvisar en svagt uppåtgående trend, från 44 procent 2017 till 49 procent 2020.

För att öka kunskapen om de så kallade ungdomsrånen har Brå inlett en kartläggning som ska belysa omfattningen och utvecklingen av rånen, vilka typer av personrån det handlar om, i vilka områden de begås samt vad som driver ungdomar att råna andra ungdomar. Resultaten ska kunna ligga till grund för överväganden och åtgärder, och förväntas kunna presenteras i slutet av 2021.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen (16–84 år).

Hela rapporten NTU 2020 (2020:8) finns att ladda ner på www.bra.se. Där finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå. Majoriteten av respondenterna besvarade frågorna innan Folkhälsomyndigheten skärpte rekommendationerna om social distansering och hemarbete med anledning av covid-19-pandemin.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Johanna Viberg, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474

Maria Molin, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Prisutdelning till bästa brottsförebyggande insats mot släktbaserad organiserad brottslighet19.10.2020 11:33:20 CESTPressinbjudan

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den 21 oktober tar de emot priset av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i Folkets hus i Hammarkullen. Media är välkomna att delta under prisceremonin med efterföljande frågestund.

Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats16.10.2020 09:04:33 CESTPressmeddelande

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder30.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

Nytt schema ger fler poliser på kvällen28.5.2020 16:30:00 CESTPressmeddelande

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum