Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Oroväckande att skolor och gymnasieskolor brister i studie- och yrkesvägledning

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skriver idag i en debattartikel i Lärarnas Tidning om sin kartläggning av insatser som unga möter i olika arbetsmarknadsprojekt.

Kartläggningen visar på en oroväckande trend där de lokala grund- och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledning (SYV) brister och att arbetsmarknadsprojekten på olika sätt ofta får kompensera för det. De unga som intervjuats i kartläggningen menar att skolornas information varken var intresseväckande eller anpassad efter elevernas ålder och mognad. Ungdomarnas erfarenheter återspeglas också i hur de yrkesverksamma vuxna i projekten svarade. Många berättar till exempel att de måste anlita extra studie- och yrkesvägledare när de insett hur mycket SYV som de unga missat och nu behöver.

- Ungdomarnas likartade berättelser pekar på faktiska brister i SYV hos grund- och gymnasieskolorna. De ungas svårigheter inför val av yrke eller studier beror inte på bristande motivation eller engagemang hos dem, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Frånvaron av samverkan mellan skolorna, arbetsmarknadsprojekten och Arbetsförmedlingen kan leda till att kvalitetsbristerna drabbar ännu fler ungdomar. Det är därför angeläget att grund- och gymnasieskolorna utvecklar sin SYV.

- Alla aktörer med ansvar för studie- och yrkesvägledning måste förbättra sin samverkan. Detta för att ge alla unga de bästa möjliga förutsättningarna för att hitta rätt inriktning i sina studier, få ett jobb, skaffa bostad, bilda familj, delta i samhällslivet eller helt enkelt bara få möjlighet att förverkliga sina drömmar, säger Lena Nyberg.

För mer information kontakta:
Anna Magnusson på telefon 070 663 39 18 eller mejl anna.magnusson@mucf.se.

Nyckelord

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum