Skogsstyrelsen

Osäker framtid för övervakning av granbarkborre

Dela

Sedan 1995 finns en obruten serie resultat från övervakningen av granbarkborrestammen i Sverige. Pengarna till övervakningen har dragits in och nu äskar Skogsstyrelsen pengar från regeringen för ett stärkt arbete med skogsskador vilket bland annat innefattar att övervakningen ska kunna fortsätta.

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen

– Resultaten från övervakningen säger en hel del om vilken beredskap man behöver ha i skogsbruket för kommande angrepp av granbarkborre. Om övervakningen läggs ned kommer vi sakna kännedom om de storskaliga trenderna i antalet granbarkborrar och därmed ökar risken för att man inte hittar angripna bestånd och det drabbar skogsägarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen.

Övervakningen har tidigare finansierats med pengar ur Landsbygdsprogrammet, men nu har de pengarna dragits in. Som en följd av det har SLU beslutat att inte skjuta till pengar inför 2019. Kontrollerna under 2018 är säkrade ekonomiskt.

Skogsstyrelsen har i budgetunderlaget ansökt om medel för ett förstärkt långsiktigt arbete med att identifiera, förebygga och begränsa skador på skog. I det ingår att säkra övervakning av bland annat granbarkborre.

Övervakningen är ett viktigt verktyg för att kunna följa utvecklingen av granbarkborrestammen. I fyra av de övervakade områdena finns en obruten tidsserie sedan 1995 och det ger data som är mycket värdefulla i analysen av hur granbarkborrens populationsdynamik styrs av olika omvärldsfaktorer.

Nyligen presenterades resultat från övervakningen i den årliga rapporten ”Långsiktig övervakning av granbarkborre” som Skogsstyrelsen presenterar årligen tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Årets rapport visar på höga fångster av insekter samtidigt som trenden är vikande. (Se pressmeddelande här: https://via.tt.se/pressmeddelande/vikande-trend-for-granbarkborren-under-2017?publisherId=415163&releaseId=2375953)

Rapporten bygger på övervakning av feromonfällor som lockar till sig granbarkborrar men också en inventering av granbarkborredödade träd i hyggeskanter. Den obrutna serien av kontroller sedan 1995 har varit ett viktigt redskap för att skogsbruket ska ha en god beredskap och kännedom om angreppen för att kunna sätta in åtgärder som kan begränsa skadorna.

Mer information:

Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04, gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen tel 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Inventering: älgar tillbaka i stort antal i brandområdet i Västmanland26.4.2019 08:44:39 CESTPressmeddelande

Älgarna har återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland. En unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Det betyder att åtgärderna måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum