Navet AB

Osäkerhet inom kontor, handel och hotell leder till minskade byggnadsinvesteringar

Dela

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden visar att ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler minskade med 10 procent under 2021.

Privata lokaler
Privata lokaler

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden visar att ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler minskade med 10 procent under 2021.

Inom privata lokaler ingår kontor, handel och hotell, branscher som fått kämpa under pandemin. Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics kommenterar: Just nu finns en stor osäkerhet när det gäller det framtida behovet av privata lokaler, inte minst inom handel och hotell. Det beror bland annat på att vi reser mindre i jobbet och att vi handlar mer på nätet. Vi ser även att kontorsmarknaden präglas av osäkerhet: Vakansgraderna inom kontor i de centrala delarna av de tre största städerna i Sverige har ökat markant de senaste åren. Under och efter pandemin har vi förändrat hur och var vi arbetar och många företag funderar nu kring vilka kontorsbehov de har.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Privata lokaler
Privata lokaler
Ladda ned bild

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.