Stiftelsen Skansen

Östersjöportalen på Skansen

Dela

Skansen och BalticSea2020 har startat ett samarbete för att rädda Östersjön och skapa ett friskare hav. Det är en satsning på 100 miljoner kronor med målet att skapa ett pedagogiskt centrum för både skolklasser och alla som besöker Skansen. Här kommer Skansens gäster att kunna uppleva Östersjöns miljö under ytan i nyproducerade akvarier och upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar och laboratorier. Ambitionen är att öka allmänhetens kännedom om hur alla de 90 miljoner människor i Östersjöregionen också kan förbättra förutsättningarna för ett renare innanhav.

Utställning. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Utställning. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Östersjöportalen – ett kunskapscentrum på Skansen 
I samarbete med BalticSea2020, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet har Skansen tagit fram ett förslag på ett kunskapscentrum som finansieras med medel från BalticSea2020.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Skansen. Den framtida Östersjöportalen kommer att bli en unik plats för besökare att lära sig mer om Östersjön och den framtid innanhavet står inför, säger BalticSea2020s verksamhetschef Conrad Stralka.

-Skansen är Sveriges största och roligaste klassrum. Här kan både skolelever och gäster lära sig mer om kulturhistoria och samspelet mellan människa, djur och natur. Med Östersjöportalen får vi en unik möjlighet att berätta om den känsliga miljön kring och i Östersjön, om både problem och möjligheter, säger Skansenchefen John Brattmyhr. Det finns ingen sådan plats runt Östersjöns länder idag. Det ger oss möjlighet att engagera och aktivera människor att ta ställning för framtiden.

Viktiga frågor för framtiden 
De som växer upp idag är de som kommer att leva med Östersjön i framtiden. I Östersjöportalen på Skansen kommer olika lösningar för framtiden att lyftas fram. Hur ska vi kunna behålla ett friskt innanhav med hållbara fiskbestånd som är till nytta för alla som bor runt om? Frågorna ställs på sin spets i de pedagogiska utställningarna i det nya kunskapscentret. Problemen är idag många, men med ökad kunskap och handlingskraft finns stora möjligheter att förbättra situationen i havet.

Byggstart 2016
Östersjöportalen på Skansen blir en spännande byggnad som kommer att ligga där det en gång i tiden fanns sjölejon, pingviner och till för några år sedan flamingos. Byggnaden från 50-talet ligger mellan Skansen-Akvariet och Galejans tivoliområde. Östersjöportalen har detaljplanerats under 2015 - 16 och byggstart planeras till hösten 2016.

Skansen - världens äldsta friluftsmuseum 
Skansen är en av Sveriges ledande besöksmål med 1,4 miljoner besökare per år. Skansen grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa hur människor bott och verkat i Sverige under äldre tid. Cirka 150 byggnader har flyttats hit från hela Sverige.
I djurparksdelen visas skandinaviska vilda djur och på en del av gårdarna svenska lantraser. Skansen-Akvariet har exotiska djur. Dessutom finns här scener, restauranger, lekparker och butiker. Skansen är också en viktig miljö för lärande och kunskap med många inbokade skolklasser på besök varje dag.  

BalticSea2020
Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005 av Björn Carlson genom en donation om 500 miljoner kronor. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen arbetar också för att sprida kunskap och information om Östersjöns till beslutsfattare, myndigheter, skolor och privatpersoner.Sedan stiftelsen påbörjat sitt arbete 2006 har styrelsen anslagit närmare 400 miljoner kronor till projekt inom Övergödning, Fiske och Information. BalticSea2020 bedriver forsknings- och åtgärdsprojekt både under ledning av egen personal, och med stöd av externa institutioner och organisationer.

Bilder

Utställning. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Utställning. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Ladda ned bild
Platsen utanför Kust- och Pedagogiska huset. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Platsen utanför Kust- och Pedagogiska huset. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA
Ladda ned bild

Om

Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Skansen
Box 27807
115 93 Stockholm

08-442 80 00 vxlhttp://www.skansen.se/sv

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum. Det grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa hur människor bott och verkat i Sverige under äldre tid. Cirka 150 byggnader har flyttats hit från hela Sverige. I djurparksdelen visas skandinaviska vilda djur och på en del av gårdarna tamboskap. Skansen-Akvariet har exotiska djur. Dessutom finns här scener, restauranger, lekparker och butiker. Varje år kommer cirka 1,4 miljoner gäster till Skansen.

Följ Stiftelsen Skansen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stiftelsen Skansen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum